Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет19072018

Брой 141, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68446 BGN1 GBP = 2.19465 BGN1 CHF = 1.68446 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Десетки бебета и деца са починали в индийска болница за седмица от недостиг на кислород

Десетки бебета и деца са починали в индийска болница за седмица от недостиг на кислород

Десетки бебета и деца са починали в индийска болница за седмица от недостиг на кислород

60 деца са починали в бол­ница в север­ноин­дийс­кия щат Утар Прадеш през изтек­лата сед­мица, инфор­мира Рой­терс.

Медицин­с­кият цен­тър уточни, че 34 от починалите деца са били бебета в интен­зивно неонатологично отделение. 12 са починали от енцефалит, а причината за смъртта на останалите не е уточ­нена.

Според мес­тни медии въл­ната от смър­тни случаи се дължи на недос­тига на кис­лород, след като час­тен дос­тав­чик си приб­рал оборуд­ването заради неп­латени сметки.

Пред­с­тавител на бол­ницата отх­върли тези твър­дения.

Според изяв­ление на лечеб­ното заведение миналия чет­вър­тък е имало намаляване на дос­тав­ките на втеч­нен кис­лород, но са били осигурени допъл­нителни количес­тва от други дос­тав­чици.

Докумен­тация за сил­ното увеличаване на смър­т­ните случаи, предос­тавена от бол­ницата, сочи пик на смър­т­ността в чет­вър­тък с 23 починали, включително 14 бебета в неонатологич­ното отделение.

Щатът Утар Прадеш и федерал­ното правител­с­тво раз­с­лед­ват случая, увериха пред­с­тавители на влас­тите.

Трагич­ните обс­тоятел­с­тва раз­палиха политическа буря, тъй като опозиционни политици обвиняват за случилото се управ­ляващата пар­тия Бхаратия джаната, която държи властта в щата.

Пред­с­тавители на щат­с­ките власти порицаха опозицион­ните лидери, че се опит­ват да политизират въп­роса.

Епидемии от енцефалит избух­ват всяка година в Индия, отнемайки стотици животи, особено през сезона на мусоните.

България

Икономика

България подаде писмо за близко сътрудничество с ЕЦБ

Бъл­гария подаде писмо за близко сът­руд­ничес­тво с ЕЦБ

Правител­с­т­вото вчера даде ман­дат на финан­совия минис­тър да подаде официално заяв­ление за осъщес­т­вяване на близко сът­руд­ничес­тво с Европейска…

Прочети още:

Loading...

Култура

“Сигнал“ с грандиозно шоу в Пловдив

“Сиг­нал“ с гран­диозно шоу в Плов­див

Концертът по повод 40-годишния юбилей на групата ще се състои на 2 август от 20:30 ч. на сцената на Летния театър

Събитието е част от нац…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Земеделие