Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт19062018

Брой 120, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68417 BGN1 GBP = 2.23128 BGN1 CHF = 1.69277 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Правителството на Зимбабве отпуска 1 млрд. долара за университет на името на Мугабе

Правителството на Зимбабве отпуска 1 млрд. долара за университет на името на Мугабе

Правителството на Зимбабве отпуска 1 млрд. долара за университет на името на Мугабе

Изпад­налото във финан­сови зат­руд­нения правител­с­тво на Зим­бабве планира да отпусна най-малко 1 млрд. долара за изг­раж­дането на универ­ситет с името на президента Роберт Мугабе.

Това съобщи в Хараре минис­търът на вис­шето образование и раз­витието на науката и тех­нологиите Джонатан Мойо, цитиран от АП.

Сумата е близо 1/4 от годиш­ния бюджет на южноаф­рикан­с­ката страна, който въз­лиза на 4,1 млрд. долара.

По думите на Мойо бъдещият универ­ситет “Робърт Габ­риел Мугабе“ ще се със­редоточи върху науката и тех­нологиите, а към него ще има инс­титут, който ще се занимава с изс­лед­вания и “тран­с­фор­мативно и революционно лидер­с­тво“.

Правител­с­т­вото е определило 800 млн. долара за изг­раж­дането на учеб­ното заведение и още 200 млн. за универ­ситет­с­кия фонд за проуч­вания и иновации.

Мугабе и съп­ругата му Грейс ще са попечители на учеб­ното заведение, което щяло да се намира край столицата Хараре. Образовател­ният минис­тър каза още, че проек­тът се под­гот­вял от години, но пър­вата дама раз­поредила работите по него да се ускорят.

От глав­ната опозиционна пар­тия, Движението за демок­ратични промени (ДДП), раз­к­ритикуваха плановете на правител­с­т­вото, което не под­помага дос­татъчно същес­т­вуващите универ­ситети в страната.

При официално рав­нище на без­работицата от 90 на сто мнозин­с­т­вото от вис­шис­тите в Зим­бабве са принудени да стават улични раз­нос­вачи или да тър­сят работа в чуж­бина, за да си платят за образованието.

България

Икономика

Култура

Ансамбъл “Българче“ отбеляза 50-годишен юбилей

Ансам­бъл “Бъл­гарче“ отбеляза 50-годишен юбилей

“Бъл­гарче“ е една от емб­лемите на Велико Тър­ново и школа по родолюбие за поколения великотър­новци.

За опаз­ването и популяризирането на бъл­гар…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Земеделие

Сушата в Силистренско смъква добивите от пшеница и ечемик

Сушата в Силис­т­рен­ско смъква добивите от пшеница и ечемик

Среден добив от 530 килог­рама за пшеницата и 500 килог­рама за ечемика, чиято жътва започна, прог­нозират специалис­тите в Силис­т­рен­ско заради …

Прочети още:

Loading...