Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря23052018

Брой 100, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.65833 BGN1 GBP = 2.23044 BGN1 CHF = 1.66624 BGN
Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Красива полякиня дала крила на Владимир Зографски

Красива полякиня дала крила на Владимир Зографски

Красива полякиня дала крила на Владимир Зографски

Исторически резултат за българина, подобри роден рекорд от Олимпиадата в Сараево през 1984 година

Бъл­гар­с­кият ски скачач Владимир Зог­раф­ски явно е получил крила от случило се важно събитие преди Олим­пиадата в Пьон­чан. 24-годишният Зог­раф­ски записа историческо пос­тижение за Бъл­гария на Игрите — 14-о място от нор­мална шанца. Досегаш­ното най-добро пос­тижение бе 19-ото място на Владимир Брей­чев в Сараево 1984 година.

Дни преди да замине на Олим­пиадата Зог­раф­ски е нап­равил официален годеж с красавицата Агниешка Сков­рон. Много е вероятно именно мисълта за чаров­ната полякиня да вдъхва допъл­нителни сили у ски скачача, който е като преоб­разен на Игрите. Зог­раф­ски се пред­с­тави на високо ниво в много тежко със­тезание с лоши метеорологични условия. При пър­вия си скок във финала бъл­гаринът беше връщан няколко пъти от старта заради сил­ния вятър. Сборът на Зог­раф­ски е 226.5 точки, а двата му скока са съот­ветно 101.5 и 108.5 метра. Във втория опит род­ният със­тезател получи и високи оценки за стил. В класирането след бъл­гарина останаха звез­дите на този спорт Роман Коуделка (Чехия), Грегор Шлирен­цауер (Авс­т­рия) и японецът Нориаки Касай, който учас­тва на осма Олим­пиада.

“Рад­вам се на това класиране. Със­тезанието бе успешно, но можеше да мине и по-добре. Не нап­равих 2 пос­тоянни скока. Пър­вият бе добре от масата, но го обър­ках в полета. Вторият бе по-зле от масата, но го нап­равих в полета. Да се надяваме да съм още по-добре на голямата шанца, въп­реки че тогава се очаква да е по-ветровито“, каза Зог­раф­ски.

Тит­лата взе Анд­реас Велин­гер (Гер­мания), след­ван от нор­веж­ците Йохан Андре Фор­ланг и Роберт Йохан­сон.

Бъл­гарите Веселин Цин­зов и Йор­дан Чучуганов не взеха учас­тие в скиат­лона на 15 км класически + 15 км свободен стил на Олим­пийс­ките игри. Вероятно Цин­зов и Чучуганов са под­ходили със същата так­тика като Антония Григорова, която не учас­тва в жен­с­кия скиат­лон, за да съх­рани сили за стар­товете в свобод­ния стил.

Нор­вежецът Симен Крюгер е новият олим­пийски шам­пион при мъжете, след като премина дис­тан­цията за 1:16:20 часа. Втори остана сънарод­никът му Мар­тин Сун­дби, изос­танал на 8 секунди. Трето място зае Ханс Холунд (Нор­вегия), на 9,9 секунди.

България

Икономика

Китай готов да строи у нас завод за асемблиране на тежкотоварни автомобили

Китай готов да строи у нас завод за асем­б­лиране на теж­котоварни автомобили

Заместник-министърът на тран­с­порта, инфор­мацион­ните тех­нологии и съоб­щенията Велик Зан­чев се срещна с пред­с­тавители на ръковод­с­т­вото на най-…

Прочети още:

Loading...

Култура

Свят

Земеделие

Рентата в Добричко скочи с 9 процента

Рен­тата в Доб­ричко скочи с 9 процента

Около 41% от обработваемите площи в страната се стопанисват от арендатори

Наемането на земедел­ски земи в най-плодородния район на Бъл­гария по…

Прочети още:

Loading...