Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет24052018

Брой 101, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.65833 BGN1 GBP = 2.23044 BGN1 CHF = 1.66624 BGN
Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Венци Стефанов: Президентът предлага кой да бъде в Изпълкома на БФС

Венци Стефанов: Президентът предлага кой да бъде в Изпълкома на БФС

Венци Стефанов: Президентът предлага кой да бъде в Изпълкома на БФС

Нали имам огромно влияние, защо тогава не ми дадоха пари за стадиона, както на повечето клубове, чуди се босът на Славия

Президен­тът на Славия Венци Стефанов заяви пред Sportal.bg, че един­с­т­вено президен­тът на фут­бол­ната цен­т­рала Борис­лав Михай­лов може да реши кои хора да издигне за членове на Изпъл­кома на БФС. “Темата с учас­тието на президенти на фут­болни клубове в Изпъл­кома на БФС малко се преек­с­понира. Не съм аз човекът, който може да каже кой ще учас­тва и кой не. Това един­с­т­вено зависи от Борис­лав Михай­лов. Пред­лагат се хора и се гласува кой да влезе. Не мога да раз­бера защо някои тол­кова много се натис­кат за Изпъл­кома. Нека припомня, че членовете не са на зап­лата и не получават никакви пари. Нали уж аз като съм в Изпъл­кома, Славия има голямо влияние. Затова ли дадоха на всички клубове пари, за да си оправят терените и да си сложат освет­ление, а на нас нищо? Оставете нас­т­рана тези работи. Соб­с­т­вениците на клубовете може да оказ­ват натиск и влияние дори и да са извън Изпъл­кома. Вижте аз от колко време съм там, а с нищо не се помага на Славия. Моето мнение e, че трябва президен­тите на клубове да сед­нем и да се раз­берем. Никой не бива да оказва натиск под как­вато и да е форма”, заяви Стефанов.

“Слушам от щаба на Любос­лав Пенев да говорят как щели да вкарат екс­перти в БФС. Пенев си въоб­разява нещо, ама и той май не знае какво иска. Не видях нито един екс­перт в екипа им. Адвокат­чето ли e екс­перт, или тези, които стояха до него? Това е несериозно. Ако соб­с­т­вениците на клубовете не взимат решения за фут­бола, тогава кажете ми кой да го прави?!”, чуди се босът на “белите”.

“Славия ще играе на стадион “Васил Лев­ски” до лятото. През това време ще сменим трев­ната нас­тилка на официал­ния ни стадион в „Овча купел”. Оправяме си и тренировъч­ните терени. Като съберем пари, ще започ­нем да мис­лим и за освет­ление. Щом сме готови с ремон­т­ните дейс­т­вия, ще се вър­нем в нашия дом. Стефан Вел­ков и Анд­реа Хрис­тов почти сигурно ще играят в чуж­бина от лятото”, завърши Венци Стефанов.

България

Икономика

Китай готов да строи у нас завод за асемблиране на тежкотоварни автомобили

Китай готов да строи у нас завод за асем­б­лиране на теж­котоварни автомобили

Заместник-министърът на тран­с­порта, инфор­мацион­ните тех­нологии и съоб­щенията Велик Зан­чев се срещна с пред­с­тавители на ръковод­с­т­вото на най-…

Прочети още:

Loading...

Култура

Свят

Земеделие

Рентата в Добричко скочи с 9 процента

Рен­тата в Доб­ричко скочи с 9 процента

Около 41% от обработваемите площи в страната се стопанисват от арендатори

Наемането на земедел­ски земи в най-плодородния район на Бъл­гария по…

Прочети още:

Loading...