Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед20052018

Брой 97, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.65678 BGN1 GBP = 2.23907 BGN1 CHF = 1.65482 BGN
Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Любо Пенев нападна министъра на спорта

Любо Пенев нападна министъра на спорта

Любо Пенев нападна министъра на спорта

Кандидатът за президент на БФС обяви, че емисари обикалят страната и заплашват клубовете

Претен­ден­тът за президент на БФС — Любос­лав Пенев, даде прес­кон­ферен­ция, на която нападна минис­търа на спорта Красен Кралев. Бив­шият национал пред­с­тави своята стратегия за раз­витието на род­ния фут­бол и наред с това отп­рави тежки обвинения към сегаш­ните шефове на цен­т­ралата. Пенев заяви, че хора от БФС обикалят страната и зап­лаш­ват клубовете. Бив­шият нападател обаче не пред­с­тави доказател­с­тва.

“Рад­вам се, че има интерес към това събитие. Вече не сме на дъното. Вече сме на дъното на дъното. Когато бях национален селек­ционер, казах, че ще се работи. Ние работихме, но управ­ляващите хвър­лиха целия този труд в бок­лука. Фут­болиният съюз в момента е една пирамида обър­ната надолу. Аз ще я обърна обратно. Зад мен не стои никакъв кръг. Гот­вим проект, със­тавен от три части — крат­кос­рочен — три години, сред­нос­рочен — 7 години и дъл­гос­рочен — 10 години. Под­гот­вили сме 10-годишна стратегия. Чувам, че сегаш­ните ръководители гот­вят 4-годишен проект. Закъде сме с тази стратегия. Докога ще чакаме и ще се хвалим с една база. Трябва ли да чакаме още 12 години за още една база? След като се кан­дидатирах за президент, много хора започ­наха да комен­тират. Къде са сега тези хора? Нещо не ги виж­дам. Нека сега да се покажат. Странно е, че примерно един отбор като ЦСКА, все още не е обявил кой ще под­к­репи. На феновете шапка им свалям” заяви Пенев.

Твърдо съм против президен­тите да учас­т­ват в Изпъл­кома на БФС. Ето каз­вам ви как ще спес­тим пари на клубовете. Ще въведем елек­т­ронно кар­тотекиране. Така ще спес­тим пътуване на хора от клубовете до София”, продължи бив­шият национал.

Призововам минис­тър Кралев да не взима страна, защото той пред­с­тав­лява дър­жавата. Нека взима отношение, но не и страна. Обяс­нява колко добре работили с БФС и т.н. Ще искам от дър­жавата един добър пар­т­ньор и нов стадион. Имаме нужда от такова съоръжение. Не може национал­ният отбор да си плаща да играе”, въз­мущава се Пенев.

Смятам да огранича чуж­ден­ците. Не каз­вам, че няма да има, но трябва да ги ограничим. Защото само по този начин ще видим нашите мом­чета. Темата с чуж­ден­ците ще бъде сериозно раз­г­ледана и ще има промени. Тук съм, за да се изг­ради бъл­гар­с­кия фут­бол. Това ще стане с много работа. Пред­с­тавители на БФС обикалят страната и зап­лащ­ват клубовете. Не каз­вам на клубовете да гласуват за мен. Нека гласуват по съвест”, призова Любос­лав Пенев.

България

Музикантите от БНР посрещат евролидерите с протестен концерт

Музикан­тите от БНР пос­рещат евролидерите с протес­тен кон­церт

Неп­ред­видено събитие стана част от кул­тур­ната прог­рама за бъл­гар­с­кото европ­ред­седател­с­тво – протес­тен кон­церт пред НДК, съобщи Би Ти Ви. Про…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жельо Бойчев: Сделката на “Инерком“ е нагледен пример как функционира властта у нас

Жельо Бой­чев: Сдел­ката на “Инер­ком“ е наг­леден пример как фун­к­ционира властта у нас

„Или Стоян Мав­родиев да си подаде остав­ката, или оставка на минис­търа на икономиката“, категоричен е зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кирил Мескин с вернисаж в галерия Арте

Кирил Мес­кин с вер­нисаж в галерия Арте

Майсторът на камъка Мескин ще ни покаже творбите си от 23 май до 8 юни в Арте

Отк­риването е на 23 май от 18.00 до 20.00 .

„Специално за деня н…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие