Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет20072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68446 BGN1 GBP = 2.19465 BGN1 CHF = 1.68446 BGN
Back Вие сте тук:Начало Обаче Доживотна екскурзия в пещера без изход

Доживотна екскурзия в пещера без изход

Въл­нувате се за дечицата, блокирани в тай­лан­д­с­ката пещера. И аз се тревожа. Всеки живот е без­ценен и всеки роден на тая земя има право да изживее живота си. Въз­хитен съм от грижите на влас­тите, които успяха в продъл­жение на много дни да положат неимоверни усилия за спасяване на децата и тех­ния треньор. Включиха се военни, коман­доси, хеликоп­тери, дори час­тна под­вод­ница и блокираните в навод­нената пещера един по един напус­кат капана. Един водолаз загина, за да им дос­тави кис­лород, а самият той си отиде поради липса на кис­лород.

Тези деца кон­солидираха народа си и кон­цен­т­рираха върху себе си вниманието и тревогите на целия свят. Обаче децата с увреж­дания, прид­ружени от родителите си, които протес­тират срещу студенок­ръвието на дър­жавата в палат­ковите лагери в София и други големи градове, не успяха да събудят подобно съчув­с­т­вие и предиз­викаха само малко вяла съп­ричас­т­ност.

Така е, защото инциден­тът с тай­лан­д­с­ките деца е резул­тат на екс­кур­зия, а животът на бъл­гар­с­ките деца с увреж­дания също е екс­кур­зия. Екс­кур­зия в живота. Няма хеликоп­тери, няма коман­доси, няма под­вод­ница. Нищо няма. Има само екс­кур­зия в един студен и много тъмен тунел. Доживотна екс­кур­зия. Пещера без изход…

Любомир КОЛЬОВ­СКИ, Фейс­бук

България

Икономика

България подаде писмо за близко сътрудничество с ЕЦБ

Бъл­гария подаде писмо за близко сът­руд­ничес­тво с ЕЦБ

Правител­с­т­вото вчера даде ман­дат на финан­совия минис­тър да подаде официално заяв­ление за осъщес­т­вяване на близко сът­руд­ничес­тво с Европейска…

Прочети още:

Loading...

Култура

“Сигнал“ с грандиозно шоу в Пловдив

“Сиг­нал“ с гран­диозно шоу в Плов­див

Концертът по повод 40-годишния юбилей на групата ще се състои на 2 август от 20:30 ч. на сцената на Летния театър

Събитието е част от нац…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие