Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет20072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68446 BGN1 GBP = 2.19465 BGN1 CHF = 1.68446 BGN
Back Вие сте тук:Начало Обаче Приказка за нахалници

Приказка за нахалници

Зап­латите у нас рас­тели твърде бързо. Казаното не е най-новият виц, а позицията на работодателите от едрия биз­нес, които не били съг­ласни с ръста на доходите, защото бил по-бърз от ръста на произ­водител­ността на труда – съот­ветно 11 процента и 1,7 процента. Къде точно работодателите виж­дат 11-процентов ръст на доходите у нас, изобщо не е ясно? Да не би да бър­кат нещо със скоковете на цените в магазина, на топ­лото и свет­лото, на водата… Макар че те не са с 11, а с много повече проценти, нап­ример ЧЕЗ иска скок от цели 51%. Може двуциф­рен ръст да има в соб­с­т­вените доходи на икономичес­ките босове и тех­ните фаворитки, но на бас може да се хванем, че обик­новеният наемен работ­ник у нас не е виж­дал подобно нещо и скоро няма да види. Икономичес­кото благополучие от 28 години е за елитите – политици, приватизатори, бан­кери, монополисти, силови „зас­т­рахователи”, мафиоти, манекенки, служители на икономичес­ките колониалисти, изкупили на без­ценица родни ресурси и произ­вод­с­тва. А обик­новеният човек за същите тези 28 години се лишава от социални права, от доходи и пен­сии, от бъдеще. Как иска бъл­гар­с­кият биз­нес хората, работещи за него, да пос­тиг­нат висока ефек­тив­ност, щом близо половината са от категорията на работещите бедни? Какъв ти е мотивът да си по-добър в професията, щом знаеш, че още в средата на месеца започ­ваш да броиш стотин­ките, щом трябва да пес­тиш от отоп­ление, дрехи, че даже и от святото – от здравето, от раж­дането и отг­леж­дането на деца? Щом новобогаташите парадират с лимузини и имоти, а ние можем да бъдем изх­вър­лени по целесъоб­раз­ност от работа във всеки миг? Щом служителят в кол­цен­тър Желяз и неговите колеги могат да бач­кат като луди, да бъдат мач­кани от чужденеца-работодател, а нак­рая вместо него да лежат в американ­ски зат­вор… И как да работим по-усърдно, щом знаем и финала – мизерно битие на пен­сионер, ако го доживеем пок­рай новите реформи. Лъж­лива ман­тра, е че при капитализма успявали най-добрите и най-умните – у нас не е така, но вече никъде не е. Успяват най-безскрупулните, най-алчните, най-бруталните. Пари при парите на олигар­хията отиват, а неравен­с­т­вото в цял свят расте, дос­тигайки до фатални за човечес­т­вото раз­мери.

Теофан Гер­манов

България

Икономика

България подаде писмо за близко сътрудничество с ЕЦБ

Бъл­гария подаде писмо за близко сът­руд­ничес­тво с ЕЦБ

Правител­с­т­вото вчера даде ман­дат на финан­совия минис­тър да подаде официално заяв­ление за осъщес­т­вяване на близко сът­руд­ничес­тво с Европейска…

Прочети още:

Loading...

Култура

“Сигнал“ с грандиозно шоу в Пловдив

“Сиг­нал“ с гран­диозно шоу в Плов­див

Концертът по повод 40-годишния юбилей на групата ще се състои на 2 август от 20:30 ч. на сцената на Летния театър

Събитието е част от нац…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие