Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт19062018

Брой 120, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68417 BGN1 GBP = 2.23128 BGN1 CHF = 1.69277 BGN
Back Вие сте тук:Начало Обаче Родната ни земя не е баница

Родната ни земя не е баница

Голяма работа са това род­ните пат­риоти. Когато са извън властта, няма по-големи родолюбци от тях, но докопат ли кокала, тогава заб­равят и пат­риотизъм, и Бъл­гария. Тези дни Красимир Каракачанов, окичил се с титла на вой­вода и станал военен минис­тър в коалицията, ни в клин ни в ръкав взе да раз­дава щедри обещания, че ще нап­рави всичко въз­можно според въз­мож­нос­тите му в Пирин планина да бъде изг­радена втора кабин­кова линия. Защото видите ли, Бан­ско се задъх­вало от туристи и те се редели на огромни опашки пред един­с­т­вения лифт, за да се качат по пис­тите на Тодорка. За тази прос­ловута кабинка в пър­вите редици на бор­ците за ней­ното пос­т­рояване преди време геройски гърди изпъчи и тогаваш­ната пред­седателка на пар­ламента Цецка Цачева, както и вторият човек в ГЕРБ Цветан Цветанов. И днес при входа на планин­с­кия град стои огромен над­пис, че Бан­ско иска втори лифт. За подобни бил­бор­дове по пътищата се искат луди пари, но в Бан­ско явно не е така, след като общината си мълчи по този въп­рос. Та затова в цялата тази история е редно да припом­ним, че когато започна без­раз­бор­ното строител­с­тво на хотели в Бан­ско, кмет бе Алек­сан­дър Краваров, изб­ран с лис­тата на ВМРО, а негов пар­тиен начал­ник бе именно днеш­ният вицеп­ремиер. Така бе изг­радена огромна база, без да е съоб­разена с никакви градоус­т­ройс­т­вени планове, нито пък с въз­мож­нос­тите на планината да поеме хилядите туристи. След време Краваров се оттегли ни лук ял, ни лук мирисал, но след него останаха куп проб­леми, сред които най-сериозният е прес­тъп­ността. А пас­торал­ната кар­тина на въз­рож­ден­ско Бан­ско, днес може да се види само на старите пощен­ски кар­тички. Същият този Красимир Каракачанов, си има дос­татъчно работа да се занимава с плачев­ния хал на армията, се включи в хора на антиеколозите, които пос­тоянно припяват, че природозащит­ниците спъвали раз­витието на Бан­ско. Ами ако ги няма тези защит­ници, то от род­ната ни природа досега нищо да не е останало, след като въл­чият апетит на едрия биз­нес огриза най-красивите кът­чета по Чер­номорието и планините ни. За род­ната земя са пролели кръвта си стотици хиляди бъл­гари – истин­ски, а не лозун­гар­ски пат­риоти. Защото е кощун­с­тво тя да се раз­дава като баница!

Петър Хаджиев

България

Икономика

Култура

Ансамбъл “Българче“ отбеляза 50-годишен юбилей

Ансам­бъл “Бъл­гарче“ отбеляза 50-годишен юбилей

“Бъл­гарче“ е една от емб­лемите на Велико Тър­ново и школа по родолюбие за поколения великотър­новци.

За опаз­ването и популяризирането на бъл­гар…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

ЕС ще нарича Македония БРЮМ до ратифицирането на споразумението

ЕС ще продължи да нарича Македония с досегаш­ното наименование “Бивша югос­лав­ска репуб­лика Македония“ (БРЮМ) до окон­чател­ната ратификация на …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Сушата в Силистренско смъква добивите от пшеница и ечемик

Сушата в Силис­т­рен­ско смъква добивите от пшеница и ечемик

Среден добив от 530 килог­рама за пшеницата и 500 килог­рама за ечемика, чиято жътва започна, прог­нозират специалис­тите в Силис­т­рен­ско заради …

Прочети още:

Loading...