Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет20072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68446 BGN1 GBP = 2.19465 BGN1 CHF = 1.68446 BGN
Back Вие сте тук:Начало Начална Вдигат депутатските заплати с 300 лева

Вдигат депутатските заплати с 300 лева

На базата на данните от статистиката за средния доход народните представители ще се разписват срещу 3540 лева месечно

Национал­ната статис­тика съобщи вчера, че сред­ната зап­лата в страната за пос­лед­ното тримесечие на 2017 година в бюджет­ния сек­тор въз­лиза на 1180 лева. Това автоматично вдига основ­ното въз­наг­раж­дение на членовете на бъл­гар­с­кия пар­ламент и на редица други висши дър­жавни служители, които се фор­мират като процент от депутат­с­кия доход. Народ­ните пред­с­тавители ще получават по 297 лева повече, при това – тук на влизат добав­ките за учас­тие в комисии (като правило всеки депутат членува в две), пар­ламен­тарни делегации, както и пред­с­тавителни и коман­дировъчни. Депутатите взимат три средни зап­лати от общес­т­вения сек­тор, в миналото имаше кратки периоди, в които депутати и минис­три зам­разяваха временно зап­латите си, но това бе отменено още от пър­вия кабинет на ГЕРБ през 2009 г.

България

Икономика

България подаде писмо за близко сътрудничество с ЕЦБ

Бъл­гария подаде писмо за близко сът­руд­ничес­тво с ЕЦБ

Правител­с­т­вото вчера даде ман­дат на финан­совия минис­тър да подаде официално заяв­ление за осъщес­т­вяване на близко сът­руд­ничес­тво с Европейска…

Прочети още:

Loading...

Култура

“Сигнал“ с грандиозно шоу в Пловдив

“Сиг­нал“ с гран­диозно шоу в Плов­див

Концертът по повод 40-годишния юбилей на групата ще се състои на 2 август от 20:30 ч. на сцената на Летния театър

Събитието е част от нац…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие