Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт17072018

Брой 139, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.6688 BGN1 GBP = 2.21574 BGN1 CHF = 1.67222 BGN
Back Вие сте тук:Начало Начална

Мондиал 2018: перфектна организация

Владимир Путин заяви, че Русия е успяла да организира светов­ното пър­вен­с­тво по фут­бол във всич­ките му аспекти, съобщи ТАСС. “Безус­ловно, ние можем да се гор­деем как организирахме този тур­нир. Ние го нап­равихме и за нашите фенове, и за рус­ките любители на спорта, и за всички любители на спорта по целия свят. Успяхме да организираме това гран­диозно събитие във всич­ките му аспекти“, добави рус­кият президент.

Експерти: Няма чума по животните в Странджа

Няма приз­наци на чума по дреб­ните преживни животни в Бъл­гария, пише в Док­лада на Цен­търа за оценка на риска по хранител­ната верига към МЗХГ, който „Епицен­тър” пуб­ликува вчера. В него е записано, че не са установени харак­тер­ните изменения в илеоцекал­ната клапа и ивичести кръвоиз­ливи в дебелите черва, които се срещат при болестта. Категорично няма и епидемия по овцете и козите в Бъл­гария. Единич­ните случаи на заболяване не са пот­вър­дени с пов­торни изс­лед­вания, пишат екс­пер­тите.

Путин и Тръмп разговаряха на четири очи в Хелзинки

Путин и Тръмп разговаряха на четири очи в Хелзинки

Двамата обсъдиха руско-американските отношения и световние проблеми

Президен­тите на Русия и САЩ — Владимир Путин и Доналд Тръмп — водиха раз­говори на четири очи в Готичес­ката зала на президен­т­с­кия дворец в Хел­зинки при зак­рити врата и без присъс­т­вието на медии, предаде ТАСС. От членовете на делегациите в залата беше само съвет­никът на Тръмп по национал­ната сигур­ност Джон Бол­тън.

Президен­тите раз­мениха кратки привет­с­т­вия. Путин пръв започна раз­говора с Тръмп, но в присъс­т­вието на медиите каза само няколко думи, отбеляз­вайки…

Прочети още…

Анкара отменя извънредното положение

Извън­ред­ното положение в Тур­ция ще бъде отменено след няколко дни, пот­върди вчера минис­търът на правосъдието Абдул­хамит Гюл. Когато режимът на извън­редно положение, обявен след осуетения опит за прев­рат през юли 2016 г., свърши, “бор­бата срещу тероризма ще продължи“, каза Гюл ден след като Тур­ция отбеляза втората годиш­нина от пуча. Извън­ред­ното положение бе продъл­жавано 7 пъти, всеки път за период от 3 месеца. Пос­лед­ният период изтича в 1 часа на 19 юли. По-рано президен­тът Реджеп Ердоган каза…

Прочети още…

Овцевъди на протест в в София

Искат по 20 лв. компенсация на животно заради срива в цената на млякото

В сряда на обяд земеделци от Национал­ната овцевъдна и козевъдна асоциация ще протес­тират в София под прозор­ците на правител­с­т­вото. Гневът им е породен от загубени плащания за кам­пания 2017 и 2018 г. В края на миналата сед­мица на протест край село Шереметя те поис­каха аграр­ното минис­тер­с­тво да им плати по 20 лв. ком­пен­сация на животно заради срива в цената на млякото. Бран­шовиците нас­тояват и за остав­ката на зам.-министъра на…

Прочети още…

България

Скандал след скандал по проблемите на хората с увреждания

Скан­дал след скан­дал по проб­лемите на хората с увреж­дания

И Мая Манолова бясна на социалното ведомство, преписвали стари закони

Законоп­роек­тът за интег­рация на хората с увреж­дания, който под­готвя соц…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Протестът на овцевъди и козевъди се мести в София

Протес­тът на овцевъди и козевъди се мести в София

Тъй като не беше пос­тиг­нато споразумение с Минис­тер­с­тво на земеделието, храните и горите (МЗХГ) как сек­торът да бъде ком­пен­сиран от загубени…

Прочети още:

Loading...