Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет19072018

Брой 141, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68446 BGN1 GBP = 2.19465 BGN1 CHF = 1.68446 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Изложба от троянска керамика се откри в Берковица

Изложба от троянска керамика се откри в Берковица

Изложба от троянска керамика се откри в Берковица

В етног­раф­с­кия музей на Бер­ковица се откри изложба от троян­ска керамика. Изложени са шарени стомни, паници, бар­дучета, звън­чета. Те са изработени от извес­т­ните майс­тори Николай Йов­ков и Ралица Йов­кова. Двамата предават и занаята си на желаещи да се научат да вър­тят грън­чар­ско колело.

Екс­позицията се отк­рива за десета поредна година. В миналото Бер­ковица е имала раз­вито грън­чар­с­тво, но през пос­лед­ните години то е запад­нало. Майс­тори няма, затова общината иска да въз­к­реси спомена за този занаят чрез гос­туващите майс­тори от Троян..

Етног­раф­с­кият музей в Бер­ковица раз­полага с богата екс­позиция, която запоз­нава с бита и обичаите на хората от Северозападна Бъл­гария и е включен в Стоте национални турис­тически обекта. Във фон­дох­ранилищата му се пазят хиляди уникати от сферата на художес­т­веното твор­чес­тво и занаяти, както и народ­ните обичаи.

България

Икономика

България подаде писмо за близко сътрудничество с ЕЦБ

Бъл­гария подаде писмо за близко сът­руд­ничес­тво с ЕЦБ

Правител­с­т­вото вчера даде ман­дат на финан­совия минис­тър да подаде официално заяв­ление за осъщес­т­вяване на близко сът­руд­ничес­тво с Европейска…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие