Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет19072018

Брой 141, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68446 BGN1 GBP = 2.19465 BGN1 CHF = 1.68446 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Български филм в конкурсната програма на “Любовта е лудост“

Български филм в конкурсната програма на “Любовта е лудост“

През тази година в кон­кур­с­ната прог­рама на фес­тивала “Любовта е лудост“ е включен бъл­гар­ски филм, каза днес във Варна арт­дирек­торът на инициативата Алек­сан­дър Грозев. В над­п­ревата с още 11 ленти от цял свят ще учас­тва и “Без­к­рай­ната градина“ на Галин Стоев. Нежен и поетичен филм, съв­ременна град­ска драма, под чиято повър­х­ност се крият невидими светове и се раж­дат неочак­вани чув­с­тва, в него е и пос­лед­ната роля в киното на именития актьор Никола Анас­тасов. „На меж­дународ­ния фил­мов фес­тивал “Любовта е лудост“ за първи път у нас ще бъдат показани филми, наг­радени на големите кинофес­тивали в Кан, Бер­лин, Венеция и Сан Себас­тиян. Във Варна ще бъдат прожек­тирани филми, които все още не са показ­вани на прес­тиж­ните фес­тивали в Кар­лови Вари и Сараево”. Това обяви проф. Алек­сан­дър Грозев, артис­тичен дирек­тор на вар­нен­с­кия кинофест.

България

Икономика

България подаде писмо за близко сътрудничество с ЕЦБ

Бъл­гария подаде писмо за близко сът­руд­ничес­тво с ЕЦБ

Правител­с­т­вото вчера даде ман­дат на финан­совия минис­тър да подаде официално заяв­ление за осъщес­т­вяване на близко сът­руд­ничес­тво с Европейска…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие