Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет20072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68446 BGN1 GBP = 2.19465 BGN1 CHF = 1.68446 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) „Летящият холандец“ с премиера на “Варненско лято“

„Летящият холандец“ с премиера на “Варненско лято“

Гео Чобанов и Линка Стоянова очароваха публиката

Премиерата на „Летящият холан­дец“ — обвеяната в леген­дите на севера опера на Ваг­нер, се със­тоя в рам­ките на ММФ „Вар­нен­ско лято“. Да дирижира спек­такъла бе поканен дириген­тът от Виен­с­ката Щат­сопера Ерих Бин­дер, специалист в твор­чес­т­вото на големия ком­позитор.

Ерих Бин­дер завър­шва Виен­с­ката музикална академия с цигулка, пиано, оперно пеене, ком­позиция и дирижиране. Свири на цигулка в Оркес­търа на Виен­с­ката Фол­к­сопера и е дъл­гогодишен кон­цер­т­майс­тор на Фес­тивал­ния оркес­тър в Брегенц, Сим­фонич­ния оркес­тър на Хам­бург и прочутите Виен­ски фил­хар­моници. през 1979 г. дебютира като диригент във Виен­с­ката Щат­сопера, дирижира редовно на опер­ните сцени във Виена, Дрез­ден, Мюн­хен, Будапеща, Сток­холм. Като диригент на реномирани оркес­три гас­т­ролира в раз­лични страни на Европа, в Авс­т­ралия, също в Япония, САЩ и др. Многос­т­ран­ният му музикален талант е оценен с редица наг­ради, сред които Почет­ният кръст за наука и кул­тура на Авс­т­рия.

Продук­цията е резул­тат от твор­чес­ката колаборация между Дър­жавна опера Варна и „Народно позорище“ в Бел­г­рад, Национал­ния театър за опера и Балет на Репуб­лика Сър­бия. Върху режисьор­с­кия прочит на Деян Миладинович работи Ивана Драгутинович Маричич, кос­тюмите са дело на Катарина Гър­чич Николич, диригент на хора е Цветан Крумов.

В глав­ните роли аплодирахме солис­тите: баса Гео Чобанов като Холан­деца и соп­раното Линка Стоянова в ролята на Сента. Тенорът Мирос­лав Хрис­тов прис­тига от Цюрих за ролята на ловеца Ерик. Бойка Василева бе Мари, а кор­м­чията на кораба – Арсений Арсов. „Образите на Ваг­нер винаги са особени, еднов­ременно приказни и приз­рачни, митични. Но макар и раз­покъсана между своя вът­решен свят и реал­ността, Сента пос­ледователно отс­тоява цен­нос­тите си и остава вярна на любовта: „Вярна съм до гроб”. Тя е олицет­ворение на вер­ността“, споделя водещото соп­рано на Вар­нен­с­ката опера Линка Стоянова.

България

Икономика

България подаде писмо за близко сътрудничество с ЕЦБ

Бъл­гария подаде писмо за близко сът­руд­ничес­тво с ЕЦБ

Правител­с­т­вото вчера даде ман­дат на финан­совия минис­тър да подаде официално заяв­ление за осъщес­т­вяване на близко сът­руд­ничес­тво с Европейска…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие