Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет20072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68446 BGN1 GBP = 2.19465 BGN1 CHF = 1.68446 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Галерия “Папийон“ представя Валентин Ангелов и Петко Арнаудов

Галерия “Папийон“ представя Валентин Ангелов и Петко Арнаудов

“Важ­ните неща“ е изложба живопис и скул­п­тура, която се отк­рива днес и продъл­жава до 7 август. „Нека по-често се вглеж­даме в мал­ките неща – те могат да ни вър­нат в спомените или пък да ни отведат на въл­нуващо пътешес­т­вие в света на меч­тите“, казва Вален­тин Ангелов.

С голямо удовол­с­т­вие галерията пред­с­тавя твор­бите на двама автори, превър­нали се в отличен тан­дем през годините след успешни съв­мес­тни изложби — живописеца Вален­тин Ангелов и скул­п­тора Петко Арнаудов.

Важ­ните неща“, провокират твор­чес­кия импулс в тър­сенията на двамата автори. Екс­позицията раз­к­рива сим­воликата, с която боравят – прос­тичка и същев­ременно дъл­бока, обх­ваща както видимото, така и невидимото за окото. А „важ­ните неща“ са кол­кото общовалидни за всички, тол­кова и раз­лични за всеки човек, определени от лич­ния му мирог­лед и светоусещане.

България

Икономика

България подаде писмо за близко сътрудничество с ЕЦБ

Бъл­гария подаде писмо за близко сът­руд­ничес­тво с ЕЦБ

Правител­с­т­вото вчера даде ман­дат на финан­совия минис­тър да подаде официално заяв­ление за осъщес­т­вяване на близко сът­руд­ничес­тво с Европейска…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие