Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет20072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68446 BGN1 GBP = 2.19465 BGN1 CHF = 1.68446 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Младежи учат занаяти и фолклор в габровски села

Младежи учат занаяти и фолклор в габровски села

Младежи учат занаяти и фолклор в габровски села

Двай­сет младежи от страната на въз­раст между 15 и 29 години гос­туват в габ­ров­ски села, където изучават фол­к­лора, докос­ват се до бита, занаятите и кулинар­ното нас­лед­с­тво. Едносед­мич­ното гос­туване на младежите е свър­зано с инициативата на общината “Приеми ме на село“, която се осъщес­т­вява за шеста поредна година.

Досега младежите са били при майс­торите занаят­чии в архитектурно-етнографския музей “Етър“, обучават се в грън­чар­с­тво, иконопис, изработ­ване на музикални инс­т­рументи и дър­ворезба. Посетили са селата Стоевци и Новаковци, където са чеп­кали вълна и са косили трева, запоз­нали са се с отг­леж­дането на пчели и са учас­т­вали във въз­с­тановка на обичая “Крадене на булка“. В дните до края на сед­мицата младежите ще гос­туват и в селата Стай­ковци и Събот­ковци.

Гос­туването на младежите ще завърши в събота. Те ще съз­дадат фотоиз­ложба със сним­ките, които са нап­равили по време на прес­тоя си, а записаните рецепти на мес­тни ястия ще са дос­татъчни за издаване на кулинарна книга.

Инициативата “Приеми ме на село“ тази година е пос­ветена на избирането на Габ­рово от ЮНЕСКО за твор­чески град на занаятите и фол­к­лор­ното изкус­тво.

България

Икономика

България подаде писмо за близко сътрудничество с ЕЦБ

Бъл­гария подаде писмо за близко сът­руд­ничес­тво с ЕЦБ

Правител­с­т­вото вчера даде ман­дат на финан­совия минис­тър да подаде официално заяв­ление за осъщес­т­вяване на близко сът­руд­ничес­тво с Европейска…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие