Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет20072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68446 BGN1 GBP = 2.19465 BGN1 CHF = 1.68446 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Деца от Плевен спелечиха златен медал в Румъния

Деца от Плевен спелечиха златен медал в Румъния

Златен медал и други пет наг­ради спечелиха деца от Плевен на кон­курс в Румъния. Майя Ананиева е ръководител на дет­с­ката школа “Колорит“ — Плевен. Децата са нейни въз­питаници. Школата “Колорит“ е удос­тоена с приз за цялос­тна колек­ция.

В Меж­дународ­ния кон­курс за дет­ска рисунка “Piatra Neamt 2018“ в Румъния са учас­т­вали деца и младежи от 30 страни от раз­лични кон­тиненти.

Със златен медал е удос­тоена Радос­лава Пан­кова на 12 години от Плевен. Най-високото отличие тя е спечелила с живопис­ната си творба “Красивото цвете“. На другите деца от Плевен — Кат­рин Илиева, Мария Дин­кова, Марияна Кръс­тева, Никола Ангелов, са присъдени Single selection award. Темите тази година се — “Цветя“ и “Архитек­турата на моя град“. Организатори на Меж­дународ­ния форум са Асоциацията за кул­тура “Arte.Ro“ и кмет­с­т­вото на Piatra Neamt, уточни ръководител­ката Ананиева.

България

Икономика

България подаде писмо за близко сътрудничество с ЕЦБ

Бъл­гария подаде писмо за близко сът­руд­ничес­тво с ЕЦБ

Правител­с­т­вото вчера даде ман­дат на финан­совия минис­тър да подаде официално заяв­ление за осъщес­т­вяване на близко сът­руд­ничес­тво с Европейска…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие