Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21062018

Брой 121, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68926 BGN1 GBP = 2.22562 BGN1 CHF = 1.69527 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Театър ВЕСЕЛ с юбилеен афиш през март!

Театър ВЕСЕЛ с юбилеен афиш през март!

Театър ВЕСЕЛ с юбилеен афиш през март!

През март във Велико Тър­ново ТЕАТЪР ВЕСЕЛ отбелязва 20 години артис­тична дей­ност! Сценич­ните събития в афиша на популяр­ната трупа ще бъдат пред­с­тавени в камер­ната зала на НЧ „Искра” в старата столица.

Атрак­тив­ният спек­такъл е за всички зрители на тър­нов­с­ките кук­леници. На 17 март от 11.00 на сцената ще излязат герои от пиеси, които вече 20 години въл­нуват, забав­ляват, изненад­ват и очароват най-вярната пуб­лика в Тър­ново, в цяла Бъл­гария и зад граница. Праз­нич­ният спек­такъл е със свободен вход за всички любители на кук­леното теат­рално изкус­тво.

Прин­цесата и граховото зърно” е класичес­кото заг­лавие, пред­видено за 24 март от 11.00. Това е една история за истин­с­ката стой­ност на човека, актуална във всички времена. Само сър­цето има способ­ност да усети и поз­нае истината… Спек­такълът е пред­с­тавян на теат­рални форуми в Бъл­гария, Сър­бия, Румъния.

Хитър Петър” е пос­лед­ното пред­с­тав­ление, което ще видят зрителите в навечерието на Деня на хумора и шегата.

На 31 март ще се сътои въл­нуващата среща на мал­ките зрители с Хитър Петър, популяр­ният бъл­гар­ски герой и неговите опоненти – Попа, Чор­ба­джията и Попадията. Фол­к­лорни игри, пос­ловици и поговорки, загадки и народна музика са акцен­тите в спек­такъла, които офор­мят неговата самобит­ност.

България

Икономика

Спорт

Сеп Блатер прис­тигна в Мос­ква

Бив­шият президент на ФИФАСеп Блатер прис­тигна в Мос­ква, за да наб­людава мачовете от Мон­диал 2018. Oчак­ванията са Блатер да остане няколко дн…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Проектът на ЕК е за 81 250 евро максимален таван на плащанията

Проек­тът на ЕК е за 81 250 евро мак­симален таван на плащанията

Предвижда се междинни нива за намаляване на субсидиите в диапазона между 60 000 и 100 000 евро

Проек­тът на Европейс­ката комисия (ЕК) за пониж…

Прочети още:

Loading...