Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет20072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68446 BGN1 GBP = 2.19465 BGN1 CHF = 1.68446 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Фотоизложба за Двореца в Балчик ще видят във Виена

Фотоизложба за Двореца в Балчик ще видят във Виена

Фотоиз­лож­бата “Веч­ната красота на “Двореца“ в Бал­чик“ ще бъде пред­с­тавена в авс­т­рийс­ката столица Виена. Екс­позицията на Ясен Казан­джиев и Румяна Тенева, запечатали във фотоси знакови места в архитектурно-парковия ком­п­лекс, ще бъде под­редена в Бъл­гар­с­кия кул­турен инс­титут “Дом “Вит­ген­щайн“ от 15 фев­руари.

Колек­цията популяризира най-красивите сгради и пей­зажи в ком­п­лекса, обявен за памет­ник на кул­турата с национално значение. “Веч­ната красота на “Двореца“ в Бал­чик“ пред­с­тавя бив­шата резиден­ция на румън­с­ката кралица Мария и като турис­тически обект, който прив­лича посетители на Север­ното Чер­номорие. Вил­ният ансам­бъл в лят­ната резиден­ция на румън­с­ката кралица е по проект на италиан­с­ките архитекти Америго и Аугус­тино, като строител­с­т­вото се извър­шва от 1924 до 1934. Ботаничес­ката градина е изг­радена през 1955 г. от акад. Йор­данов. Фотоиз­лож­бата ще остане във Виена до 15 март.

България

Икономика

България подаде писмо за близко сътрудничество с ЕЦБ

Бъл­гария подаде писмо за близко сът­руд­ничес­тво с ЕЦБ

Правител­с­т­вото вчера даде ман­дат на финан­совия минис­тър да подаде официално заяв­ление за осъщес­т­вяване на близко сът­руд­ничес­тво с Европейска…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие