Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет19072018

Брой 141, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68446 BGN1 GBP = 2.19465 BGN1 CHF = 1.68446 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Цвети Русалиева подреди изложба в „Къщата на София”

Цвети Русалиева подреди изложба в „Къщата на София”

Цвети Русалиева подреди изложба в „Къщата на София”

Втората самос­тоятелна изложба на худож­нич­ката Цветелина Русалиева — Цвети е вече факт. Мяс­тото е „Къщата на София” в квар­тал „Лозенец”.

Ней­ните 12 живописни платна нямат имена. Автор­ката е оставила на въоб­ражението на зрителите да измисли заг­лавия за имп­ресиите ѝ.

Цветелина Русалиева дебютира преди пет години в Дома на Европа в столицата. Тогава ней­ната екс­позиция се наричаше „Мос­тове“.

Вече десет години худож­нич­ката е поз­ната и като галерист, но отговор­нос­тите ѝ в двата случая са раз­лични. .

Цветелина Русалиева — Цвети убедително зае място сред изявилите се в пос­лед­ните години бъл­гар­ски худож­ници. След излож­бата и „Мос­тове”, на след­ващата година бе поканена в Бер­лин — в Bulgarisches Kulturinstitut („Leipziger“Str.114115) за изложба, с която пожъна шумен успех. Меж­дув­ременно, худож­нич­ката отк­ликна на покана за учас­тие през 2015 в прес­тиж­ното Architectural Digest Home Design Show в Ню Йорк и Маями. Есента на 2015-а донесе нов успех на Цвети в Саар­б­рюкен — Гер­мания. В края на същата година прис­тигна покана за самос­тоятелно учас­тие в Ню Йорк за периода 27 октом­ври – 30 ноем­ври 2016, където тя запозна американ­с­ката пуб­лика с най-новите си ком­позиции под нас­лов „Flowers in the Rain”. Екс­позицията може да се види до 25 фев­рураи.

България

Икономика

България подаде писмо за близко сътрудничество с ЕЦБ

Бъл­гария подаде писмо за близко сът­руд­ничес­тво с ЕЦБ

Правител­с­т­вото вчера даде ман­дат на финан­совия минис­тър да подаде официално заяв­ление за осъщес­т­вяване на близко сът­руд­ничес­тво с Европейска…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие