Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21062018

Брой 121, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68926 BGN1 GBP = 2.22562 BGN1 CHF = 1.69527 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Греди Асса ни повежда през „Лабиринтът”

Греди Асса ни повежда през „Лабиринтът”

Греди Асса ни повежда през „Лабиринтът”

Галерия АКАДЕМИЯ пред­с­тавя худож­ника Греди Асса, с „Лабирин­тът“, изложба живопис. Отк­рива се на 1528 ноем­ври 18.00 – ул. „Шипка“ 1, София

Защо лабиринт? Задавах си този въп­рос в продъл­жение на няколко години гот­вейки се за тази изложба, която се със­тоеше от колажи, шевици, черги, народни мотиви – всичко свър­зано с бъл­гар­с­ките традиции и обичаи. Пог­лед­нат отгоре „лабирин­тът“ наподобява огледален образ на кос­моса или елбетицата, или шевиците, вдъх­новили тол­кова худож­ници, ком­позитори, поети… Лабирин­тът е фигурата, изоб­разяваща раз­г­ръщането на една мисъл, идея, хрум­ване. „Въз­мож­ността да се загубиш е голяма, тъй като нематериал­ните нас­лаг­вания са само част от дъл­гия преход в тър­сенето на изхода. Тръг­неш ли по един път, попадаш на много раз­к­лонени пътеки. Усилието да се добереш до нещо като лоно на необ­х­ват­ната мис­терия, изтъкана от митове, поверия, легенди, предания, въвежда в пред­дверието на тай­ната на иден­тич­ността – национална, колек­тивна, лична… Трябва да се изгубиш, за да се намериш, може би по-мъдър, по-омиротворен, по-благороден. Раз­нооб­разието на фол­к­лорни прак­тики се изг­ражда наново в нас­тоящето и предава интер­п­ретатив­ния си ключ на бъдещето. В края на пътешес­т­вието е силата и уюта на света, в който живеем”.

Проф. Греди Асса

България

Икономика

Спорт

Сеп Блатер прис­тигна в Мос­ква

Бив­шият президент на ФИФАСеп Блатер прис­тигна в Мос­ква, за да наб­людава мачовете от Мон­диал 2018. Oчак­ванията са Блатер да остане няколко дн…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Проектът на ЕК е за 81 250 евро максимален таван на плащанията

Проек­тът на ЕК е за 81 250 евро мак­симален таван на плащанията

Предвижда се междинни нива за намаляване на субсидиите в диапазона между 60 000 и 100 000 евро

Проек­тът на Европейс­ката комисия (ЕК) за пониж…

Прочети още:

Loading...