Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт17072018

Брой 139, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.6688 BGN1 GBP = 2.21574 BGN1 CHF = 1.67222 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика

“Булгаргаз“ загубил над 20 млн. лева от ценовите решения на КЕВР

През пос­лед­ните две тримесечия “Бул­гар­газ“ губи над 20 млн. лева от ценовите решения на Комисията за енер­гийно и водно регулиране (КЕВР), изчисли пред БНР дирек­торът на ком­панията Николай Пав­лов. Газовия оператор купува газ на пазарни цени и го продава на регулирани, обясни той и посочи, че през второто тримесечие загубите са в раз­мер на 5,7 млн. лева, а пред­варител­ните оценки за третото тримесечие сочат, че ще има отрицателен резул­тат и загуби от над 15 млн. лева. Ком­панията обаче раз­полага със сред­с­тва и плаща всички свои задъл­жения, включително и за покуп­ката на природен газ от “Газ­п­ром“, успокои Пав­лов. За наг­нетяване на природен газ за зим­ния сезон ще са нужни 50 млн. лева. До края на юли в хранилището в Чирен ще бъдат наг­нетени 214

Прочети още…

Работодателите пак бойкотират преговорите за минималните осигурителни доходи

Работодателите пак бойкотират преговорите за минималните осигурителни доходи

За трета поредна година големите работодател­ски организации — АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, обединени в Асоциация на организациите на бъл­гар­с­ките работодатели (АОБР), призовават бран­шовите организации да не учас­т­ват в пред­с­тоящите преговори за определяне на минимал­ните осигурителни доходи (МОД) за 2019 г. В писмо, раз­п­рос­т­ранено вчера, членовете на АОБР благодарят на бран­шовите организации за досегаш­ната под­к­репа и изразяват увереност, че и през нас­тоящата година ще заявят категоричен отказ от…

Прочети още…

Инфлацията продължава да се ускорява и през юни

Инфлацията продължава да се ускорява и през юни

НСИ отчита поскъпване на автомобилните горива и застраховки

Годиш­ната инф­лация в Бъл­гария продъл­жава да се ускорява и през юни, показ­ват дан­ните на Национал­ния статис­тически инс­титут (НСИ). През пър­вия летен месец статис­тиката отчита годишна инф­лация от 3,2%, след като през май тя дос­тигна 2,6 на сто. Това е най-високото ниво на индекса от ноем­ври 2017 година, показ­ват още дан­ните на статис­тиката. От началото на годината (юни 2018 година спрямо декем­ври 2017 година) инф­лацията е 1,1%, а на…

Прочети още…

Цената на пшеницата на борсата в София дръпва леко нагоре

Цената на пшеницата на борсата в София дръпва леко нагоре

През изминалата юлска сед­мица цената на пшеницата отвъд океана, в Европа и в Чер­номор­с­кия регион е с противоречиво движение, като при царевицата определено се отчита низ­ходящ тренд. В САЩ пшеницата /FOB/ поев­тиня с 8 долара до 207.00 щ.д./тон, във Фран­ция с 6 евро до 180.00 евро/тон. В Украйна и Русия обаче котиров­ките на хлеб­ното зърно отидоха нагоре със съот­ветно 1 и 4 долара до 199.00 и 203.00 долара/тон. При царевицата промяната на цената в САЩ е отново е надолу с минус 8 долара до 155.00

Прочети още…

България

Скандал след скандал по проблемите на хората с увреждания

Скан­дал след скан­дал по проб­лемите на хората с увреж­дания

И Мая Манолова бясна на социалното ведомство, преписвали стари закони

Законоп­роек­тът за интег­рация на хората с увреж­дания, който под­готвя соц…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Протестът на овцевъди и козевъди се мести в София

Протес­тът на овцевъди и козевъди се мести в София

Тъй като не беше пос­тиг­нато споразумение с Минис­тер­с­тво на земеделието, храните и горите (МЗХГ) как сек­торът да бъде ком­пен­сиран от загубени…

Прочети още:

Loading...