Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21062018

Брой 121, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68926 BGN1 GBP = 2.22562 BGN1 CHF = 1.69527 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Властта иска да строи „Белене”,ама да не плаща за нея

Властта иска да строи „Белене”,ама да не плаща за нея

Властта иска да строи „Белене”,ама да не плаща за нея

Европейс­ката инвес­тиционна банка (ЕИБ) е проявила интерес към АЕЦ “Белене“, стана ясно от думите на енер­гий­ния минис­тър Теменужка Пет­кова, цитирани от прес­цен­търа на Минис­тер­с­т­вото на енер­гетиката. По-рано вчера тя учас­тва в инс­пек­ция как се съх­ранява оборуд­ването за цен­т­ралата. Една от най-сериозните задачи на правител­с­т­вото е как да осигури финан­сирането на проекта, но така че да бъде реализиран изцяло на пазарен прин­цип, без дър­жавни гаран­ции. По време на инвес­тиционен форум на Европейс­ката банка за въз­с­тановяване и раз­витие (ЕБВР) в Лон­дон в началото на месеца премиерът Бойко Борисов лан­сира идеята за реализацията на АЕЦ “Белене“ като бал­кан­ски проект с финан­сиране от бан­ката. През уикенда от ЕИБ заявиха пред национал­ното радио, че биха обмис­лили учас­тие в този проект, ако получат официално запит­ване. Досега обаче инс­титуцията не е финан­сирала изг­раж­дането на ядрена цен­т­рала. Провер­ката как се съх­ранява оборуд­ването за АЕЦ “Белене“ показва, че се спаз­ват всички изис­к­вания на произ­водителя. НЕК със соб­с­т­вени ресурси е изг­радила нуж­ните навеси, а през миналата сед­мица от Ижор­с­ките заводи са дос­тавени материали за прекон­сер­вация на оборуд­ването и процесът се изпъл­нява според инс­т­рук­циите на произ­водителите.

България

Култура

Спорт

Сеп Блатер прис­тигна в Мос­ква

Бив­шият президент на ФИФАСеп Блатер прис­тигна в Мос­ква, за да наб­людава мачовете от Мон­диал 2018. Oчак­ванията са Блатер да остане няколко дн…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Проектът на ЕК е за 81 250 евро максимален таван на плащанията

Проек­тът на ЕК е за 81 250 евро мак­симален таван на плащанията

Предвижда се междинни нива за намаляване на субсидиите в диапазона между 60 000 и 100 000 евро

Проек­тът на Европейс­ката комисия (ЕК) за пониж…

Прочети още:

Loading...