Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед20052018

Брой 97, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.65678 BGN1 GBP = 2.23907 BGN1 CHF = 1.65482 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) 13 146 лева месечна заплата за шефа на финансовия надзор

13 146 лева месечна заплата за шефа на финансовия надзор

Пред­седателят на Комисията за финан­сов над­зор /КФН/ ще получава основно месечно въз­наг­раж­дение в раз­мер на 13 146 лева, заместник-председателите ще получават по 12 003 лева, а членът на КФН ще взима 11 432 лева. Това съоб­щиха от прес­служ­бата на Комисията за финан­сов над­зор. Причината за пуб­лич­ното обявяване на въз­наг­раж­денията е поет ангажимент на 27 ноем­ври 2017 г. по време на прес­кон­ферен­ция от пред­седателя на КФН Карина Караиванова. Тя се е ангажирала да предос­тави дан­ните за новите въз­наг­раж­дения на ръковод­с­т­вото и служителите на комисията след промяната в закона и в модела на финан­сиране на КФН, осигурявано изцяло от събираните от биз­неса такси. В специализираната админис­т­рация сред­ното въз­наг­раж­дение на дирек­ториите на дирек­ции ще въз­лиза на 5 133 лева. Актюерите, на които ще се раз­чита да вдиг­нат ефек­тив­ността на зас­т­раховател­ния над­зор, ще получават средно по 4 500 лева, след като бъдат наети от комисията, става ясно от прес­съоб­щението. Сред­ното основно въз­наг­раж­дение на глав­ните екс­перти е определено на 2 893 лева, на старши екс­перти на 1 989 лева, а на младши екс­перти на 1 472 лева. Въз­наг­раж­денията в КФН са определени чрез Вът­решни правила за работна зап­лата, пуб­ликувани на сайта на комисията, уточ­няват от КФН.

България

Музикантите от БНР посрещат евролидерите с протестен концерт

Музикан­тите от БНР пос­рещат евролидерите с протес­тен кон­церт

Неп­ред­видено събитие стана част от кул­тур­ната прог­рама за бъл­гар­с­кото европ­ред­седател­с­тво – протес­тен кон­церт пред НДК, съобщи Би Ти Ви. Про…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кирил Мескин с вернисаж в галерия Арте

Кирил Мес­кин с вер­нисаж в галерия Арте

Майсторът на камъка Мескин ще ни покаже творбите си от 23 май до 8 юни в Арте

Отк­риването е на 23 май от 18.00 до 20.00 .

„Специално за деня н…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие