Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет20072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68446 BGN1 GBP = 2.19465 BGN1 CHF = 1.68446 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Социалисти питат Нено Димов, защо се бави плана за Витоша

Социалисти питат Нено Димов, защо се бави плана за Витоша

“Три правител­с­тва и тол­кова години управ­ление на София от ГЕРБ, а така и не успяхте да изгот­вите и да приемете план за управ­ление на Природен парк “Витоша““, се обръща левият депутат Румен Геор­гиев към минис­търа на окол­ната среда и водите Нено Димов. Геор­гиев не е доволен от отговор на въп­рос, зададен с колегите му Христо Проданов, Димитър Дан­чев и Николай Цон­ков. Четиримата депутати нас­тояват минис­тър Димов да обясни на какъв етап е изгот­вянето и приемането на плана за Природен парк “Витоша“, въз основа на който се осъщес­т­вява уст­ройс­т­вото му. “От минис­тър Димов чух хронология на събитията до момента, нищо повече. Очак­вах да науча неговото мнение дали трябва да бъде извър­шена екологична оценка. До кога ще продъл­жава всичко това. Кога Витоша ще бъде вър­ната на софиянци. С колегите от БСП ще продъл­жим да задаваме въп­роси и да тър­сим отговори за без­дейс­т­вието на админис­т­рацията по отношение на изгот­вянето и приемането на плана за Природен парк “Витоша““, обяс­нява Геор­гиев.

България

Култура

“Сигнал“ с грандиозно шоу в Пловдив

“Сиг­нал“ с гран­диозно шоу в Плов­див

Концертът по повод 40-годишния юбилей на групата ще се състои на 2 август от 20:30 ч. на сцената на Летния театър

Събитието е част от нац…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие