Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт19062018

Брой 119, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68417 BGN1 GBP = 2.23128 BGN1 CHF = 1.69277 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Бизнесът иска отпадане на всички ограничения за внос на работници от трети страни

Бизнесът иска отпадане на всички ограничения за внос на работници от трети страни

Депутати от управ­ляващата коалиция внесоха в края на работ­ния ден в петък законодателни промени, свър­зани с трудовата миг­рация. Става въп­рос за пред­ложения за промени в приетия вече на първо четене Закон за трудовата миг­рация и трудовата мобил­ност, които са внесени минути преди 18.00 часа в петъч­ния ден. Вносители са пред­седателят на пар­ламен­тар­ната правна комисия Данаил Кирилов и група депутати от ГЕРБ и “Обединените пат­риоти“. С тези поп­равки се раз­решава наемането на двойно повече работ­ници от страни извън Европейс­кия съюз в бъл­гар­с­ките фирми — в момента тези работ­ници могат да бъдат най-много 10% от сред­нос­писъч­ния със­тав на дадено пред­п­риятие, като пред­ложението е те да станат 20%, а за мал­ките и сред­ните пред­п­риятия — 35%. Сред другите пред­ложения са отпадане на списъка с професиите, по които има недос­тиг на високок­валифицирани специалисти, а също така и отпадане на т. нар. “пазарен тест“ за издаване на Синя карта на Европейс­кия съюз за специалисти — това е пред­варително проуч­ване на кад­рите, което работодателите правят за определени групи професии. По този начин се цели да се облекчи дос­тъпът на чуж­денци с висше образование до бъл­гар­с­кия пазар на труда. Въп­реки извън­ред­ните поп­равки в закона пред­седателят на Асоциацията на индус­т­риал­ния капитал в Бъл­гария Васил Велев нас­тоява да бъде раз­решено наемането на повече работ­ници от страни извън ЕС без никакви пречки. За син­дикатите обаче широкото отваряне на пазара на труда за чуж­денци се пос­реща с недоверие и опасения, че бъл­гар­с­ките работ­ници ще бъдат пос­тавени в нерав­нос­тойно положение и че има риск род­ните кадри да бъдат изт­лас­кани от чуж­дите. От КНСБ са категорични, че статис­тиката на Аген­цията по заетостта не показва необ­ходимост от завишаване на квотата за чуж­денци в големите и сред­ните фирми. Според дан­ните на син­диката за пос­лед­ните две години има само 10 фирми, които са пожелали да над­вишат квотата от 10% за чужда работна ръка и те са микро и малки пред­п­риятия. Според данни на син­дикатите над 70 хиляди без­работни бъл­гари са на пазара на труда повече от една година, а обявените от биз­неса свободни работни места са едва 12 хил. в бюрата по труда.

България

Култура

Ансамбъл “Българче“ отбеляза 50-годишен юбилей

Ансам­бъл “Бъл­гарче“ отбеляза 50-годишен юбилей

“Бъл­гарче“ е една от емб­лемите на Велико Тър­ново и школа по родолюбие за поколения великотър­новци.

За опаз­ването и популяризирането на бъл­гар…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

ЕС ще нарича Македония БРЮМ до ратифицирането на споразумението

ЕС ще продължи да нарича Македония с досегаш­ното наименование “Бивша югос­лав­ска репуб­лика Македония“ (БРЮМ) до окон­чател­ната ратификация на …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Сушата в Силистренско смъква добивите от пшеница и ечемик

Сушата в Силис­т­рен­ско смъква добивите от пшеница и ечемик

Среден добив от 530 килог­рама за пшеницата и 500 килог­рама за ечемика, чиято жътва започна, прог­нозират специалис­тите в Силис­т­рен­ско заради …

Прочети още:

Loading...