Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет22062018

Брой 122, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.69512 BGN1 GBP = 2.23856 BGN1 CHF = 1.70131 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Все повече общини повишават ключови данъци

Все повече общини повишават ключови данъци

Все повече общини повишават ключови данъци

Случаите на регистрирано увеличение през годината досега са 62, а намаленията - едва осем, предупредиха от ИПИ

Със­тоянието на общин­с­ките бюджети и отказът на цен­т­рал­ната власт от фис­кална децен­т­рализация пос­тавят все повече мес­тни власти в ситуация, в която повишаването на данъци изг­лежда къде изкушаващо, къде наложително, предуп­реди икономис­тът Явор Алек­сиев от Инс­титута за пазарна икономика (ИПИ). Изчис­ленията на ИПИ, базирани на инфор­мация, получена от самите общини, показ­ват че все повече от тях прибяг­ват към повишаване на ключови данъци, комен­тира Инвестор.бг. От 2012 до 2017 г. Иститутът проведе 6 отделни годишни изс­лед­вания на нивата на мес­т­ните данъци и такси като част от проекта „Регионални профили: показатели за раз­витие”. През пролетта на всяка година икономис­тите изп­ращат заяв­ления по Закона за дос­тъп до общес­т­вена инфор­мация (ЗДОИ) до всички общини в страната. В обх­вата на изс­лед­ването влизат водещи мес­тни данъци като — данък върху нед­вижимите имоти — нежилищни имоти на юридически лица, данък върху превоз­ните сред­с­тва и леките автомобили – с мощ­ност от 74 kW до 110 kW , годишен патен­тен данък за тър­говия на дребно до 100 кв. м тър­гов­ска площ – при най-добро мес­тонахож­дение на обекта, както и данък за прех­вър­ляне на соб­с­т­веността. Резул­татите от пос­лед­ното проведено проуч­ване са нед­вус­мис­лени — мес­т­ните данъци продъл­жават да нарас­т­ват, като случаите на регис­т­рирано увеличение през 2017 г. са 62, а намаленията — едва 8. Общо от 2013 до 2016 г. са регис­т­рирани 210 случаи на увеличения и 50 случаи на намаления на тези четири данъка. Най-вероятно дейс­т­вител­ните промени и в двете посоки са повече от уловените, но дос­тъпна официална инфор­мация за това лип­сва, а тен­ден­цията в налич­ните данни е дос­татъчно ясна, за да не бъде пос­тавяна под съм­нение, смятат авторите на анализа. Те уточ­няват, че съб­раните от тях данни пок­риват над 80 % от общините и дават дос­татъчно добра пред­с­тава за промените в основни данъци и такси на мес­тно ниво.

България

Култура

Пос­рещ­нахме Бога – Слънце с орфически ритуал

С танц на жриците, след­ван от ритуално факелно шес­т­вие до светилището на богинята Кибела на Зайчи връх, премина пос­рещането на Бога — Слънце…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Испания надви Иран с мъка и късмет

Испания надви Иран с мъка и къс­мет

„Ла Фурия” записа победа номер 400 в историята си

Отборът на Испания записа много трудна победа с 1:0 над Иран в среща от група В на свет…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Дочакахме и чума да мори овцете

Дочакахме и чума да мори овцете

Близо 320 хиляди птици пък ще бъдат унищожени заради грипа, установен във ферма край Добрич

За първи път у нас е отк­рита чума по овцете.Болес…

Прочети още:

Loading...