Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет19072018

Брой 141, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68446 BGN1 GBP = 2.19465 BGN1 CHF = 1.68446 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова: Ще решим проблема на съкратените миньори в Бобов дол

Корнелия Нинова: Ще решим проблема на съкратените миньори в Бобов дол

Корнелия Нинова: Ще решим проблема на съкратените миньори в Бобов дол

БСП пое ангажимент към миньорите и веднага го изпълни

С наши под­писи, бързо ще раз­г­ледаме промените в защита на сък­ратените миньори, заяви пред­седателят на БСП и на ПГ на „БСП за Бъл­гария” Кор­нелия Нинова след среща на пред­с­тавители на левицата със сък­ратени миньори от „Бобов дол”. Тя обясни, че проб­лемът на миньорите е стар и не намира решение до ден днешен. Премиерът им обеща. Омбуд­с­манът Мая Манолова внесе пред­ложения, но още не е решен проб­лемът. Те се обър­наха с молба към БСП за помощ за раз­решаването му. Народ­ните пред­с­тавители от ПГ на „БСП за Бъл­гария”, членове на Комисията по труда, социал­ната и демог­раф­с­ката политика, внесоха искане до пред­седателя на комисията Хасан Адемов с искане след­ващата сед­мица в днев­ния ред на редов­ното заседание на комисията да влязат промените в Кодекса за социално осигуряване. Те нап­равиха искането в отговор на обещанието, дадено по рано на сък­ратените миньори от „Бобов дол”. Лидерът на БСП Кор­нелия Нинова, заедно с депутати от левицата, проведе среща с пред­с­тавители на миньорите и пое ангажимент — БСП да внесе под­писи и по Правил­ника за организацията и дей­ността на НС да поиска задъл­жител­ното включ­ване на този законоп­роект в днев­ния ред, първо на Комисията по труда и социал­ната политика, а след това и в пленарна зала. Целта на исканите промени е да се поз­воли при сък­ращаване миньорите да се пен­сионират по старите правила. Ние ще им помог­нем, категорична бе лидерът на левицата Тя обясни, че има внесено пред­ложение за промяна в Кодекса за социал­ното осигуряване от ГЕРБ, но досега е нямало никакво движение по него. Подозираме, че това е умиш­лено, не се включва в днев­ния ред на комисия и в пленарна зала. Идва вакан­ция и въп­росът ще остане за сеп­тем­ври – октом­ври, а тези хора няма как да отговорят на условията за пен­сиониране, сък­ратени са, комен­тира Нинова, цитирана от интер­нет сайта БСП.бг., и под­черта, че става въп­рос само за един текст в закона, с който трябва да се поз­воли при сък­ращаване, те да се пен­сионират по старите правила. Ще съберем под­писи и по Правил­ника за организацията и дей­ността на НС ще поис­каме задъл­жител­ното включ­ване на този законоп­роект в днев­ния ред, първо на Комисията по труда и социал­ната политика, а след това и в пленарна зала. Ще поис­каме и гледането на първо и второ четене да бъдат в един ден, тъй като става въп­рос само за един текст. Така ще можем да помог­нем за решаване на проб­лема на сък­ратените миньори от „Бобов дол” до края на този пар­ламен­тарен сезон”, увери Кор­нелия Нинова.

България

Икономика

България подаде писмо за близко сътрудничество с ЕЦБ

Бъл­гария подаде писмо за близко сът­руд­ничес­тво с ЕЦБ

Правител­с­т­вото вчера даде ман­дат на финан­совия минис­тър да подаде официално заяв­ление за осъщес­т­вяване на близко сът­руд­ничес­тво с Европейска…

Прочети още:

Loading...

Култура

“Сигнал“ с грандиозно шоу в Пловдив

“Сиг­нал“ с гран­диозно шоу в Плов­див

Концертът по повод 40-годишния юбилей на групата ще се състои на 2 август от 20:30 ч. на сцената на Летния театър

Събитието е част от нац…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие