Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет19072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68446 BGN1 GBP = 2.19465 BGN1 CHF = 1.68446 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Борисов ще представи пред НС резултатите от европредседателството

Борисов ще представи пред НС резултатите от европредседателството

Борисов ще представи пред НС резултатите от европредседателството

На 13 юли, петък, премиерът Бойко Борисов ще пред­с­тави пред пар­ламента пос­тиг­натото от страната ни по време на пред­седател­с­т­вото на Съвета на Европейс­кия съюз. Депутатите гласуваха вчера процедурни правила, които пред­виж­дат премиерът Борисов, в рам­ките на 10 минути, да пред­с­тави док­лада на Минис­тер­с­кия съвет за учас­тието на Бъл­гария в процеса на вземане на решения на Европейс­кия съюз през пред­ход­ното пред­седател­с­тво, както и приоритетите на страната ни през текущото. Правилата пред­виж­дат в рам­ките на изс­луш­ването изказ­вания да се правят и от името на пар­ламен­тар­ните групи, а депутатите ще могат да пос­тавят кон­к­ретни въп­роси на минис­т­рите. Отношение ще могат да вземат и присъс­т­ващите в пленарна зала членове на Европейс­кия пар­ламент. Премиерът Бойко Борисов вече пред­с­тави пред евродепутатите в Страс­бург резул­татите от Бъл­гар­с­кото пред­седател­с­тво на Съвета на Европейс­кия съюз, както и основ­ните приоритети на страната ни през пос­лед­ните шест месеца. Сред тях той отк­рои бъдещето на Европа, европейс­ката пер­с­пек­тива за Запад­ните Бал­кани, младите хора, сигур­ността и стабил­ността в Европа, както и циф­ровата икономика.

България

Икономика

България подаде писмо за близко сътрудничество с ЕЦБ

Бъл­гария подаде писмо за близко сът­руд­ничес­тво с ЕЦБ

Правител­с­т­вото вчера даде ман­дат на финан­совия минис­тър да подаде официално заяв­ление за осъщес­т­вяване на близко сът­руд­ничес­тво с Европейска…

Прочети още:

Loading...

Култура

“Сигнал“ с грандиозно шоу в Пловдив

“Сиг­нал“ с гран­диозно шоу в Плов­див

Концертът по повод 40-годишния юбилей на групата ще се състои на 2 август от 20:30 ч. на сцената на Летния театър

Събитието е част от нац…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие