Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон18062018

Брой 118, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68664 BGN1 GBP = 2.23984 BGN1 CHF = 1.6897 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова защити АЕЦ „Белене” пред еврокомисаря по енергетика

Корнелия Нинова защити АЕЦ „Белене” пред еврокомисаря по енергетика

Корнелия Нинова защити АЕЦ „Белене” пред еврокомисаря по енергетика

Следващата среща на левите лидери от Вишеградската четворка ще бъде в София след шест месеца

Лидерите на пар­тиите от Вишег­рад­с­ката чет­ворка и пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова се срещ­наха в Братис­лава с Марош Шеф­чович, зам.-председател на Европейс­ката комисия и комисар с ресор “Енер­гиен съюз“. Те обсъдиха енер­гий­ната сигур­ност на Европа. “Запоз­нах колегите си с проекта АЕЦ “Белене“. Изразих позицията ни за необ­ходимостта от изг­раж­дане на атом­ната цен­т­рала“, заяви Нинова след срещата. Пред­седателят на левицата обясни, че е  пред­с­тавила аргументи за важ­ността  на проекта за Бъл­гария, за региона и за Европейс­кия съюз.“Заявих, че ще под­к­репим бъл­гар­с­кото правител­с­тво за пос­т­рояването на цен­т­ралата. Проек­тът “Белене“ е важен за Бъл­гария и ЕС. Г-н Шеф­чович изрази позиция, че бъл­гар­с­кото правител­с­тво трябва да под­готви и пред­с­тави икономическа и финан­сова обос­новка на проекта и да ги пред­с­тави в Комисията. В тази връзка, инфор­мирах колегите, че народ­ните пред­с­тавители от БСП сме внесли в пар­ламента пред­ложение да отпадне заб­раната за строител­с­тво– като първа стъпка за стар­тиране на целия процес по изг­раж­дане на АЕЦ Белене“, каза Нинова. По време на срещата е бил обсъден и док­ладът на БАН за цен­т­ралата.

Срещата на четиримата лидери на пар­тии от Вишег­рад­с­ката чет­ворка и пред­седателя на БСП Кор­нелия Нинова завърши с приемане на обща дек­ларация за бъдещо сът­руд­ничес­тво. В дек­ларацията се казва:  –Решихме да работим по-сплотено като регион, за да обменяме добри прак­тики, да си сът­руд­ничим, да раз­виваме общи позиции по раз­лични проб­леми в Европа; - Ще тър­сим активно съюз­ници от други дър­жави, които да под­к­репят нашите инициативи

“Тази първа среща е добро начало. Приехме дек­ларация, че този фор­мат ще стане пос­тоянен. Ще се срещаме на всеки шест месеца за обсъж­дане на важни теми за нашите дър­жави и Европа. Ще тър­сим съг­ласие в защита на общите ни интереси. Поканих колегите, след­ващата ни среща да бъде в Бъл­гария, след шест месеца.“ Това заяви Кор­нелия Нинова след срещата в Братис­лава.

България

Икономика

1000 лв. “Гражданска отговорност“ за джигитите на пътя

1000 лв. “Граж­дан­ска отговор­ност“ за джигитите на пътя

Драс­тично увеличение на задъл­жител­ната зас­т­раховка “Граж­дан­ска отговор­ност“ за нарушителите на пътя пред­вижда проек­тът за въвеж­дането на сис…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Хър­ватия срази Нигерия и оглави група D

Хър­ватия срази Нигерия с 2:0 в пър­вия и за двата тима мач група D на светов­ното пър­вен­с­тво по фут­бол в Русия. В 32-ата минута Етебо си в…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Брюксел ни реже 15 % от парите по селската програма след 20121 г.

Брюк­сел ни реже 15 % от парите по сел­с­ката прог­рама след 20121 г.

Еврокосията безпомощна да предотврати изкуственото раздробяване на земеделски стопанства и записването им на името на фиктивни млади фермери...

Прочети още:

Loading...