Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон18062018

Брой 118, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68664 BGN1 GBP = 2.23984 BGN1 CHF = 1.6897 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Изплатиха 600 000 лв. забавени от некоректни работодатели заплати

Изплатиха 600 000 лв. забавени от некоректни работодатели заплати

Изплатиха 600 000 лв. забавени от некоректни работодатели заплати

Мая Манолова призова работниците, които се притесняват, че могат да загубят работата си или са под натиск, да потърсят помощ от съответните институции

Досега са изп­латени над 600 000 лв. зап­лати от Фонда “Гаран­тирани вземания на работ­ниците и служителите“ при несъс­тоятел­ност на работодателя. Пред­с­тои зап­лащането на още 5 милиона до средата на юли, съобщи омбуд­с­манът Мая Манолова на кон­ферен­ция, пос­ветена на въз­мож­нос­тите за бързо и без­п­роб­лемно изп­лащане на трудовите въз­наг­раж­дения на служители, които не са си получили зап­латите поради некорек­т­ност на работодатели или несъс­тоятел­ност на пред­п­риятието, към което са работили.

Според Манолова новото законодател­с­тво, прието миналата година, е дало резул­тат срещу наг­лите работодатели, които не изп­лащат зап­латите на служителите си. Не е зат­руд­нен тър­гов­с­кият оборот, не сме зас­т­рашили работата на тър­гов­с­кия регис­тър и промените не са коз­метични. Новото законодател­с­тво работи ефек­тивно, под­черта общес­т­веният защит­ник и допълни, че се връща чув­с­т­вото за справед­ливост. Заедно с “Главна инс­пек­ция по труда“, Фонда за гаран­тирани вземания и Национал­ния осигурителен инс­титут проведохме работна среща, на която извър­шихме поетапна оценка за това как работи новото законодател­с­тво, което беше прието от пар­ламента през миналата година по мое нас­тояване за мерки срещу наг­лите работодатели, обясни Манолова. Тя изтъкна, че вече е започ­нала промяна в общес­т­вените нас­т­роения и се е появило дълго чаканото чув­с­тво за нетър­пимост. По отношение на тези мерки над 70 работодатели са си платили сумата на работ­ниците пред угрозата, че срещу тях може да се образува произ­вод­с­тво по несъс­тоятел­ност, припомни Манолова. Тя отп­рави призив към всички работ­ници, които имат притес­нения, че могат да загубят работата си или са под натиск, да потър­сят помощта съот­вет­ните инс­титуции. Когато инс­титуциите работят заедно и в интерес на бъл­гар­с­ките граж­дани, резул­тати има, заяви Манолова, цитирана от Нюз.бг. Връща се чув­с­т­вото за справед­ливост за това, че дър­жавата чрез своите инс­титуции под­к­репя граж­даните и че всеки нагъл работодател може да си получи зас­луженото, предуп­реди омбуд­с­манът. По думите ѝ в началото на годината около 250 пред­п­риятия са дъл­жали на работ­ниците си раз­лични суми и бавели въз­наг­раж­денията им. За 22 пред­п­риятия от тях има без­с­порно съб­рани доказател­с­тва, 16 искови молби са входирани в съда, като още 6 се обработ­ват, а в 14 пред­п­риятия вър­вят проверки във връзка със събиране на доказател­с­тва, допълни Манолова.

България

Икономика

1000 лв. “Гражданска отговорност“ за джигитите на пътя

1000 лв. “Граж­дан­ска отговор­ност“ за джигитите на пътя

Драс­тично увеличение на задъл­жител­ната зас­т­раховка “Граж­дан­ска отговор­ност“ за нарушителите на пътя пред­вижда проек­тът за въвеж­дането на сис…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Хър­ватия срази Нигерия и оглави група D

Хър­ватия срази Нигерия с 2:0 в пър­вия и за двата тима мач група D на светов­ното пър­вен­с­тво по фут­бол в Русия. В 32-ата минута Етебо си в…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Брюксел ни реже 15 % от парите по селската програма след 20121 г.

Брюк­сел ни реже 15 % от парите по сел­с­ката прог­рама след 20121 г.

Еврокосията безпомощна да предотврати изкуственото раздробяване на земеделски стопанства и записването им на името на фиктивни млади фермери...

Прочети още:

Loading...