Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон18062018

Брой 118, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68664 BGN1 GBP = 2.23984 BGN1 CHF = 1.6897 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) АДФИ проверява МВР за противоударните каски

АДФИ проверява МВР за противоударните каски

АДФИ проверява МВР за противоударните каски

Аген­ция за дър­жавна финан­сова инс­пек­ция (АДФИ) започва проверка след сиг­нал за съм­нение как се провеж­дат общес­т­вените поръчки в МВР, съоб­щиха от Антикоруп­цион­ният фонд (АКФ), които са подали сиг­нала. Запит­ването е за нарушения при въз­лагане на общес­т­вени поръчки и сключ­ване на договори за дос­тавки за противоударни каски за нуж­дите на МВР. Сиг­налът е раз­г­ледан от пос­тоян­ната комисия на АДФИ. Комисията е решила, че ще има финан­сова инс­пек­ция в Дирек­ция “ Управ­ление на соб­с­т­веността и социални дей­ности“ към Минис­тер­с­тво на вът­реш­ните работи. Припом­няме, на 2 април от АКФ алар­мираха, че една и съща фирма печели два търга на МВР като прос­рочва пър­вата дос­тавка на противоударни каски. За едни и същи изделия дава раз­личен гаран­ционен срок. Пред­метът на дей­ност на ком­панията е раз­личен от подобна дей­ност, а се подозира, че са учас­т­вали свър­зани лица в тър­говете, показва раз­с­лед­ване на АКФ. И двете поръчки са за противоударни каски като цената им е силно завишена.

България

Икономика

1000 лв. “Гражданска отговорност“ за джигитите на пътя

1000 лв. “Граж­дан­ска отговор­ност“ за джигитите на пътя

Драс­тично увеличение на задъл­жител­ната зас­т­раховка “Граж­дан­ска отговор­ност“ за нарушителите на пътя пред­вижда проек­тът за въвеж­дането на сис…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Хър­ватия срази Нигерия и оглави група D

Хър­ватия срази Нигерия с 2:0 в пър­вия и за двата тима мач група D на светов­ното пър­вен­с­тво по фут­бол в Русия. В 32-ата минута Етебо си в…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Брюксел ни реже 15 % от парите по селската програма след 20121 г.

Брюк­сел ни реже 15 % от парите по сел­с­ката прог­рама след 20121 г.

Еврокосията безпомощна да предотврати изкуственото раздробяване на земеделски стопанства и записването им на името на фиктивни млади фермери...

Прочети още:

Loading...