Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет20072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68446 BGN1 GBP = 2.19465 BGN1 CHF = 1.68446 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Приемът на първолаци в София: Записването започна без опашки, споровете остават

Приемът на първолаци в София: Записването започна без опашки, споровете остават

Приемът на първолаци в София: Записването започна без опашки, споровете остават

Критерият „близост” в първи клас избягва злоупотреби с регистрации

Започва приемът за първи клас в училищата в София. От след­ващата учебна година се въвежда прин­ципът на усед­налост. Новите критерии за приема на пър­вок­лас­ниците нап­рег­наха родителите. Вече втора година не се налага да се редят на опашки, но рис­кът да не успеят да запишат детето си в желаното училище остава. За първи път ще се гледа адрес­ната регис­т­рация на детето, а не на родителите. Освен това ще се брои още от колко години детето живее близо до училището, за което кан­дидат­с­тва. Дър­жавата въвежда четири групи по усед­налост. Водещият критерии за прием на децата в първи клас е близост, а от тази година и усед­налост. Критерият близост има за цел да избегне злоупот­ребите на регис­т­рациите, с цел запис­ване, на които станахме свидетели миналата година, обяви минис­търът на образованието и науката Красимир Въл­чев по повод таз­годиш­ния прием на ученици в първи клас. Тази година няма да има недос­тиг в София-град и Столична община и всяко едно дете ще може да бъде записано, увери прос­вет­ният минис­тър, цитиран от Нюз.бг, като посочи, че може да не е на пър­вото желание, което са посочили родителите му. В отговор на притес­ненията на родителите тази година Столич­ният общин­ски съвет гласува мак­симал­ният брой точки — 22, за братята и сес­т­рите. Но тези точки са в допъл­нител­ните критерии. Водещи за класирането остават групите. Дали очак­ванията на общините и дър­жавата, че най-после са сложили ред в кан­дидат­с­т­ването ще се оправ­даят, ще стане ясно след един месец. През май се очаква за критериите да се произ­несе и Комисията за защита от дис­к­риминация. Тази година в София се очаква да кан­дидат­с­т­ват около 11 000 пър­вок­лас­ници. Зам. кметът на Столична община Тодор Чобанов успокои хората, че мес­тата за пър­волаци са много повече, откол­кото децата, които ще пос­тъпят в първи клас. За съжаление това са демог­раф­с­ките реал­ности, а и дейс­т­ваме с една доста раз­гър­ната образователна инф­рас­т­рук­тура, заяви той пред БНТ. Поне 1000, а може би и повече места ще останат незаети, комен­тира той. Образователна ни сис­тема е либерална, което е рег­ламен­тирано от закона и родителите могат да запишат детето си във всяко едно училище. Надяваме се всяко едно дете да бъде записано в най-близкото училище, каза още зам.кметът на Столична община Тодор Чобанов и допълни, че ако се приложи лотарий­ният прин­цип за прием, то тогава децата, които живеят до най-близкото училище няма да имат шанс да се запишат в него. Прос­вет­ният минис­тър изрази съжаление, че най-много злоупот­реби е имало с критерия мес­торабота, според който всяко едно магазинче би могло да издаде бележки за заети в него.

България

Икономика

България подаде писмо за близко сътрудничество с ЕЦБ

Бъл­гария подаде писмо за близко сът­руд­ничес­тво с ЕЦБ

Правител­с­т­вото вчера даде ман­дат на финан­совия минис­тър да подаде официално заяв­ление за осъщес­т­вяване на близко сът­руд­ничес­тво с Европейска…

Прочети още:

Loading...

Култура

“Сигнал“ с грандиозно шоу в Пловдив

“Сиг­нал“ с гран­диозно шоу в Плов­див

Концертът по повод 40-годишния юбилей на групата ще се състои на 2 август от 20:30 ч. на сцената на Летния театър

Събитието е част от нац…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие