Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет20072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68446 BGN1 GBP = 2.19465 BGN1 CHF = 1.68446 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) ВМРО поиска легитимен превод на текстовете на конвенцията

ВМРО поиска легитимен превод на текстовете на конвенцията

ВМРО поиска легитимен превод на текстовете на конвенцията

ВМРО поиска да се нап­рави легитимен превод на Истан­бул­с­ката кон­вен­ция и едва тогава Кон­с­титуцион­ният съд да даде ход на делото. Ние от ВМРО – Бъл­гар­ско национално движение припом­няме, че именно несъс­тоятел­ността на бъл­гар­с­кия превод беше изпол­з­вана като мотив в основ­ната битка на под­дръж­ниците на Кон­вен­цията на Съвета на Европа за превен­ция и борба с насилието над жени и домаш­ното насилие, извес­тна като Истан­бул­с­ката кон­вен­ция, се казва в съоб­щението на вой­водите. Именно ман­датоносителят – ПП ГЕРБ, още в началото на годината, след гласуването на 3 януари на документа в МС, изрази своите притес­нения, че проб­лемът в нераз­бирането на тек­ста идва от некорек­т­ния превод и заяви, че ще поиска официален такъв от Съвета на Европа, заявяват още от ВМРО. Според ВМРО, до този момент обаче, вече месец и половина по-късно, такъв няма. От ВМРО питат по кой текст Кон­с­титуцион­ният съд на Репуб­лика Бъл­гария ще нап­рави своето тъл­кувателно решение – по бъл­гар­с­кия, обявен от ПП ГЕРБ за несъс­тоятелен, или по анг­лийс­кия и/или френ­с­кия, на които е под­писана кон­вен­цията, и които са официални по силата на меж­дународ­ното право. От ВМРОБНД призовават кон­с­титуцион­ните съдии да не дават ход на делото, преди да бъде изчис­тен въп­росът с легитим­ността на тек­ста на Кон­вен­цията.

България

Икономика

България подаде писмо за близко сътрудничество с ЕЦБ

Бъл­гария подаде писмо за близко сът­руд­ничес­тво с ЕЦБ

Правител­с­т­вото вчера даде ман­дат на финан­совия минис­тър да подаде официално заяв­ление за осъщес­т­вяване на близко сът­руд­ничес­тво с Европейска…

Прочети още:

Loading...

Култура

“Сигнал“ с грандиозно шоу в Пловдив

“Сиг­нал“ с гран­диозно шоу в Плов­див

Концертът по повод 40-годишния юбилей на групата ще се състои на 2 август от 20:30 ч. на сцената на Летния театър

Събитието е част от нац…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие