Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет20072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68446 BGN1 GBP = 2.19465 BGN1 CHF = 1.68446 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Каракачанов: България е длъжна да подкрепи своите полицаи

Каракачанов: България е длъжна да подкрепи своите полицаи

Каракачанов: България е длъжна да подкрепи своите полицаи

Бъл­гария е длъжна да под­к­репи своите полицаи. Твърдо зас­тавам зад дейс­т­вията на полицията в бор­бата ѝ с битова прес­тъп­ност, написа в страницата си във Фейс­бук лидерът на ВМРО, минис­тър на отб­раната и вицеп­ремиер по общес­т­вения ред и сигур­ността Красимир Каракачанов. „В духа на наложената от няколко „правозащитни“, а по-точно казано организации, които основно се занимават със защитата на правата на циганите, започна под­г­ряване на общес­т­веното мнение срещу полицаите, извър­шили акцията в циган­с­кото гето на Ихтиман. Заливат ни репор­тажи, в които раз­с­т­роени пред­с­тавители на „етноса“ обяс­няват как без­п­ричинно са ги били и колко лоши са органите на реда. Сега тръгна и вер­сия, че нападение над полицията въобще не е имало – тъкмо обрат­ното, те напад­нали бед­ните роми. Явно сами са си нанесли и побоя полицаите, за да имат претекст да нах­луят в гетото“, пише Каракачанов. Преди в такива ситуации потър­певши наис­тина биваха полицаите – отнасяха наказания и дори бяха увол­нявани. “Това демотивираше със­тава и правеше циган­с­ките без­чин­с­тва още по-дръзки и без­наказани. Не и сега“, категоричен е той. Като замес­т­ник минис­тър пред­седател по общес­т­вен ред и сигур­ност той твърдо зас­тава зад дейс­т­вията на полицията в бор­бата ѝ с битова прес­тъп­ност, не само в Ихтиман, а и нав­сякъде, където тя е влязла, за да рес­пек­тира, да наложи ред и да покаже, че в страната ни същес­т­вуват закони и те трябва да се спаз­ват от всички, дек­ларира Каракачанов, цитиран от прес­цен­търа на ВМРО. Вицеп­ремиерът напомня за иден­тичен случай в село Каменар от август миналата година, когато след изнасил­ване на жена в цен­търа на Варна, “полицията нап­рави рутинна проверка, а циганите се оплакаха, че са били бити без никакви доказател­с­тва – просто хвър­лиха поред­ното обвинение и „правозащит­ниците“ отново извисиха глас. Но не в защита на пос­т­радалата жена или на бъл­гар­с­ките полицаи, а отново в защита на прес­тъп­ниците, комен­тира БГНЕС. А това са само два примера, които съв­сем не са прецеденти. Още са пресни случаите на пребити и напад­нати с ножове и мачете гор­ски служители в с. Баня и с. Струпец. А това са само два от десет­ките подобни „инциденти“, припомня още Каракачанов. Всяко подобно посегател­с­тво трябва да получи суров отговор. Бъл­гария е длъжна да под­к­репи своите полицаи. Криминал­ният кон­тин­гент трябва да бъде сложен на мяс­тото му, завър­шва Красимир Каракачанов.

България

Икономика

България подаде писмо за близко сътрудничество с ЕЦБ

Бъл­гария подаде писмо за близко сът­руд­ничес­тво с ЕЦБ

Правител­с­т­вото вчера даде ман­дат на финан­совия минис­тър да подаде официално заяв­ление за осъщес­т­вяване на близко сът­руд­ничес­тво с Европейска…

Прочети още:

Loading...

Култура

“Сигнал“ с грандиозно шоу в Пловдив

“Сиг­нал“ с гран­диозно шоу в Плов­див

Концертът по повод 40-годишния юбилей на групата ще се състои на 2 август от 20:30 ч. на сцената на Летния театър

Събитието е част от нац…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие