Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря23052018

Брой 100, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.65833 BGN1 GBP = 2.23044 BGN1 CHF = 1.66624 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Спецсъдът отстрани от длъжност Марин Рачев

Спецсъдът отстрани от длъжност Марин Рачев

Спецсъдът отстрани от длъжност Марин Рачев

Специализираният съд отс­т­рани от длъж­ност кмета на Сеп­тем­ври Марин Рачев и негов под­чинен. Мотивите – двамата могат да влияят на раз­с­лед­ването, ако останат на работа. Кметът Марин Рачев е обвинен в сключ­ване на неиз­годна сделка и умиш­лена без­с­топан­с­т­веност. Цял ден стотина души от Сеп­тем­ври и кметове на окол­ните села останаха около и в сградата на съда в под­к­репа на кмета.

Съдът прие мотивите на обвинението, че Марин Рачев може да окаже влияние на свидетелите от общината и да укрие документи или да ги под­п­рави. За мен решението не съот­вет­с­тва на доказател­с­т­вата, които се пред­с­тавиха в днеш­ното заседание, и заради това ще обжал­ваме решението в законово установения срок, комен­тира отс­т­раненият кмет.

Прокуратурата също в искането си не сочи кон­к­ретни имена, на които ще бъде въз­дейс­т­вано. Всички тези неща в НК, ако се спаз­ват някакви норми, като се правим на европейци, би след­вало да са кон­к­ретизирани и доказани, заяви адвокат Васил Василев, защит­ник на Марин Рачев. Според него тези случаи на отс­т­раняване от длъж­ност тепърва започ­ват. Аргумен­тите му – законовите изменения от 5 ноем­ври миналата година дават много власт на Специализирания съд, който един­с­т­вено може да ги гледа, комен­тира Василев.

България

Икономика

Китай готов да строи у нас завод за асемблиране на тежкотоварни автомобили

Китай готов да строи у нас завод за асем­б­лиране на теж­котоварни автомобили

Заместник-министърът на тран­с­порта, инфор­мацион­ните тех­нологии и съоб­щенията Велик Зан­чев се срещна с пред­с­тавители на ръковод­с­т­вото на най-…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Балкан шокира Левски Лукойл с фантастичен обрат

Бал­кан шокира Лев­ски Лукойл с фан­тас­тичен обрат

Тимът от Ботевград поведе в серията за първото място в баскетболното първенство при мъжете

Бал­кан (Ботев­г­рад) отне домакин­с­кото предим­с­тво на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Рентата в Добричко скочи с 9 процента

Рен­тата в Доб­ричко скочи с 9 процента

Около 41% от обработваемите площи в страната се стопанисват от арендатори

Наемането на земедел­ски земи в най-плодородния район на Бъл­гария по…

Прочети още:

Loading...