Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет24052018

Брой 101, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.65833 BGN1 GBP = 2.23044 BGN1 CHF = 1.66624 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Почина бизнесменът Стефан Шарлопов

Почина бизнесменът Стефан Шарлопов

Почина бизнесменът Стефан Шарлопов

Биз­нес­менът Стефан Шар­лопов е починал в съня си в нощта срещу понедел­ник, съоб­щиха от „Шар­лопов Груп”. Соб­с­т­веникът на верига хотели е роден на 14 октом­ври 1962 г. в Бур­гас. През 1986 г. завър­шва вис­шето си образование във Великотър­нов­с­кия универ­ситет, специал­ност “Бъл­гар­ска филология“. След това започва работа като жур­налист в София и в изданията, в които работи, се занимава с икономически теми. 26-годишен издава пър­вата си книга с художес­т­вена докумен­талис­тика. През 1989 г. започва час­тен биз­нес. Шар­лопов се занимава със стокови и финан­сови операции до 1993 г. През 1995 г. съз­дава „Роял Фуудс“ АД – ком­пания за произ­вод­с­тво на трайни пакетирани слад­киши с фаб­рика в Елин Пелин. Освен на четирите индус­т­риални пред­п­риятия, Стефан Шар­лопов повече от 10 години е мажоритарен соб­с­т­веник и пред­седател на Съвета на дирек­торите на фир­мата за бутилиране на минерална вода „Девин“ АД, „Санел“ АД, „Роял Стоун“ АД, „Роял Инвес­т­мънт“ ООД, „Роял Холидей“ ЕАД. 55-годишният Стефан Шар­лопов е един от учредителите на Национално движение „Бъл­гар­ско нас­лед­с­тво“. Той също така бе пред­седател на Бъл­гар­с­кия съюз по бал­неология и СПА и соб­с­т­веник на веригата „Шар­лопов хотелс“. Един от пос­лед­ните му проекти бе ком­п­лекс „Созополис“, който е замис­лен като реп­лика на стария град Созопол с неговата уникална архитек­тура и стил.

Шар­лопов има пет деца, като дъщеря му Ева Шарлопова-Гергинова е изпъл­нителен дирек­тор на “Шар­лопов Груп“.

България

Икономика

Китай готов да строи у нас завод за асемблиране на тежкотоварни автомобили

Китай готов да строи у нас завод за асем­б­лиране на теж­котоварни автомобили

Заместник-министърът на тран­с­порта, инфор­мацион­ните тех­нологии и съоб­щенията Велик Зан­чев се срещна с пред­с­тавители на ръковод­с­т­вото на най-…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Балкан шокира Левски Лукойл с фантастичен обрат

Бал­кан шокира Лев­ски Лукойл с фан­тас­тичен обрат

Тимът от Ботевград поведе в серията за първото място в баскетболното първенство при мъжете

Бал­кан (Ботев­г­рад) отне домакин­с­кото предим­с­тво на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Рентата в Добричко скочи с 9 процента

Рен­тата в Доб­ричко скочи с 9 процента

Около 41% от обработваемите площи в страната се стопанисват от арендатори

Наемането на земедел­ски земи в най-плодородния район на Бъл­гария по…

Прочети още:

Loading...