Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет24052018

Брой 101, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.65833 BGN1 GBP = 2.23044 BGN1 CHF = 1.66624 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП иска изслушване на шефа на ДАНС заради кмета на Септември

БСП иска изслушване на шефа на ДАНС заради кмета на Септември

БСП ще поиска изс­луш­ване на шефа на ДАНС в Комисията за кон­т­рол на служ­бите в НС заради това, че в дома на кмета на Сеп­тем­ври бяха отк­рити документи, отнасящи се до раз­работка на аген­цията, съобщи в града членът на Изпъл­нител­ното бюро на БСП Атанас Зафиров, цитиран от прес­служ­бата на пар­тията. Кметът на Сеп­тем­ври Марин Рачев бе арес­туван през сед­мицата след сиг­нали за злоупот­реби и впос­лед­с­т­вие освободен срещу гаран­ция от 250 хил. лв.

По думите му сборът от тези гаран­ции няма и половината от 250 000 лв., наложени като гаран­ция за кмета Марин Рачев. “Раз­мерът на наложената гаран­ция би тряб­вало да съот­вет­с­тва на степента на винов­ност, на степента на опас­ност от извър­шеното деяние. Нека хората преценят доколко е сериозно неговото деяние“, посочи той.

След ареста жители на Сеп­тем­ври излязоха на демон­с­т­рация в негова защита и обявиха, че е пър­вият кмет на общината, които е нап­равил много неща за жителите й.

България

Икономика

Китай готов да строи у нас завод за асемблиране на тежкотоварни автомобили

Китай готов да строи у нас завод за асем­б­лиране на теж­котоварни автомобили

Заместник-министърът на тран­с­порта, инфор­мацион­ните тех­нологии и съоб­щенията Велик Зан­чев се срещна с пред­с­тавители на ръковод­с­т­вото на най-…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Балкан шокира Левски Лукойл с фантастичен обрат

Бал­кан шокира Лев­ски Лукойл с фан­тас­тичен обрат

Тимът от Ботевград поведе в серията за първото място в баскетболното първенство при мъжете

Бал­кан (Ботев­г­рад) отне домакин­с­кото предим­с­тво на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Рентата в Добричко скочи с 9 процента

Рен­тата в Доб­ричко скочи с 9 процента

Около 41% от обработваемите площи в страната се стопанисват от арендатори

Наемането на земедел­ски земи в най-плодородния район на Бъл­гария по…

Прочети още:

Loading...