Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет24052018

Брой 101, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.65833 BGN1 GBP = 2.23044 BGN1 CHF = 1.66624 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Продължават протестите на надзирателите в затворите и съдебната охрана

Продължават протестите на надзирателите в затворите и съдебната охрана

Продължават протестите на надзирателите в затворите и съдебната охрана

Над­зиратели и съдебни охранители от 22 града излязоха отново на протест пред съдеб­ните палати в големите облас­тни градове. Служителите нас­тояват за 20 процен­тно увеличение на зап­латите, подоб­ряване на условията на труд и актуализиране на щата. Първи на мъл­чалив протест пред сградата на окръж­ния съд излязоха във Враца. Над­зиратели и съдебни охранители припом­ниха, че от началото на годината зап­латите им са били увеличени с 5 на сто, а отпус­натите от правител­с­т­вото 100 милиона за полицаите, са довели до раз­деление и противопос­тавяне на служители, наз­начени по един и същи закон за МВР. Според син­дикатите преговорите с Минис­тер­с­т­вото на правосъдието продъл­жават вече шести месец. От минис­тер­с­т­вото заявиха, още в понедел­ник, че исканията за увеличение на зап­латите са преп­ратени към финан­совия минис­тър. Ивайло Григоров, член на Син­дикат на служителите в зат­ворите: „15-и ден Минис­тер­с­т­вото на финан­сите не намира отговор на пис­мото и не се отговаря на Минис­тер­с­тво какво се случва и ще бъде ли намерено обез­печение на нашите искания.“ На този фон служителите раз­казаха, че проб­лемите в сек­тора се задъл­бочават заради лип­сата на кадри и социални придобивки. На 10 фев­руари ще стане ясно къде и кога ще се проведе национал­ният протест. Син­дикатите се заканиха, че ще има демон­с­т­рации и по време на визитите на минис­три на правосъдието от страни членки на ЕС.

България

Икономика

Китай готов да строи у нас завод за асемблиране на тежкотоварни автомобили

Китай готов да строи у нас завод за асем­б­лиране на теж­котоварни автомобили

Заместник-министърът на тран­с­порта, инфор­мацион­ните тех­нологии и съоб­щенията Велик Зан­чев се срещна с пред­с­тавители на ръковод­с­т­вото на най-…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Балкан шокира Левски Лукойл с фантастичен обрат

Бал­кан шокира Лев­ски Лукойл с фан­тас­тичен обрат

Тимът от Ботевград поведе в серията за първото място в баскетболното първенство при мъжете

Бал­кан (Ботев­г­рад) отне домакин­с­кото предим­с­тво на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Рентата в Добричко скочи с 9 процента

Рен­тата в Доб­ричко скочи с 9 процента

Около 41% от обработваемите площи в страната се стопанисват от арендатори

Наемането на земедел­ски земи в най-плодородния район на Бъл­гария по…

Прочети още:

Loading...