Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед20052018

Брой 97, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.65678 BGN1 GBP = 2.23907 BGN1 CHF = 1.65482 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Първите домове на пострадалите в Хитрино ще са готови до празниците

Първите домове на пострадалите в Хитрино ще са готови до празниците

Първите домове на пострадалите в Хитрино ще са готови до празниците

От местната администрация обещаха, че тази зима няма да има хора във фургони

До края на годината пър­вите домове на пос­т­радалите в Хит­рино ще бъдат готови. В навечерието на годиш­нината от жес­токата трагедия, при която 7 души загинаха, а 29 бяха тежко ранени, от камарата на строителите заявиха, че 10-те къщи, които дариха са завър­шени, съобщи БНТ. Част от хората ще могат да получат ключовете си преди праз­ниците. На този фон в момента в Хит­рино се провежда спешно заседание на общин­с­кия съвет. Причината — внезапна проверка на омбуд­с­мана Мая Манолова заради сиг­нали за неп­равомерно раз­п­ределение на финан­сови сред­с­тва от дарител­с­кия фонд на БЧК. Инж. Симеон Пешов, почетен пред­седател на КСБ заяви, че не цената ни е движела, а чув­с­т­вото за отговор­ност, дадената дума, свър­шената работа нав­реме. Владимир Житен­ски, зам.-председател на КСБ обясни, че доста време е отнело проек­тирането. Даваме надежда на хората от Хит­рино да продъл­жат по някакъв начин, когато имат пок­рив над главите си. Това е час­тица надежда за ново начало. Работата по останалите 14 къщи, които се строят с пари на дър­жавата продъл­жава. 65 къщи са с изцяло сменени пок­риви. От дарител­с­ката кам­пания на БЧК остават близо половин милион лева, които ще отидат основно за обзавеж­дане. Всяко домакин­с­тво има досие, където се събира цялата докумен­тация за покуп­ките. От мес­т­ната админис­т­рация обещават, че тази зима няма да има хора във фур­гони. Някол­кото човека, които живеят в тях, ще бъдат премес­тени в кризисен цен­тър в Шумен, докато новите им домове станат готови.

България

Музикантите от БНР посрещат евролидерите с протестен концерт

Музикан­тите от БНР пос­рещат евролидерите с протес­тен кон­церт

Неп­ред­видено събитие стана част от кул­тур­ната прог­рама за бъл­гар­с­кото европ­ред­седател­с­тво – протес­тен кон­церт пред НДК, съобщи Би Ти Ви. Про…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жельо Бойчев: Сделката на “Инерком“ е нагледен пример как функционира властта у нас

Жельо Бой­чев: Сдел­ката на “Инер­ком“ е наг­леден пример как фун­к­ционира властта у нас

„Или Стоян Мав­родиев да си подаде остав­ката, или оставка на минис­търа на икономиката“, категоричен е зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кирил Мескин с вернисаж в галерия Арте

Кирил Мес­кин с вер­нисаж в галерия Арте

Майсторът на камъка Мескин ще ни покаже творбите си от 23 май до 8 юни в Арте

Отк­риването е на 23 май от 18.00 до 20.00 .

„Специално за деня н…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие