Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21062018

Брой 121, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68926 BGN1 GBP = 2.22562 BGN1 CHF = 1.69527 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) С дълбоко прискърбие съобщаваме, че на 28 октомври 2017 г. почина

С дълбоко прискърбие съобщаваме, че на 28 октомври 2017 г. почина

ДОНКА ПЪР­ВАНОВА

Отиде си един прек­расен творец с нес­покоен и без­с­пирно тър­сещ дух. Отиде си лич­ност с ярко изразени граж­дан­ски позиции, ангажирана със съд­бините на род­ната ни кул­тура, общес­т­веник със свое място в отк­риването и утвър­ж­даването на нови хоризонти за отечес­т­веното изкус­тво. Отиде си обаятелен и жер­т­воготовен човек, който с пос­ловична скром­ност помагаше на всеки, докос­нал се до него.

Донка Пър­ванова бе един от основателите в началото на девет­десетте години на миналия век на Федерацията на социалис­тите в художес­т­вената кул­тура. Тя бе и сред учредителите и най-активните дейци на Сдружението на дейци на кул­турата “Арт­кооп“. До пос­лед­ните си мигове не прес­тана да ражда идеи, да крои планове за нови твор­чески реализации. Не очак­ваше благодар­ности, приз­нание, слава. Просто с цялата сила на своята страс­тна натура правеше всичко, за да има духов­ност в нашето без­духовно съв­ремие.

Живя чес­тно и дос­тойно.

Пок­лон пред свет­лата и памет!

Съвет на НС на БСП по духовна сфера,

кул­тура и медии

Федерация на клубовете на социалис­тите

в кул­турата и медиите

Пок­лонението пред тлен­ните останки на Донка Пър­ванова ще бъде на 1 ноем­ври 2017 г., сряда, от 11.30 ч. в Ритуал­ната зала на Цен­т­рал­ните софийски гробища. | |

България

Икономика

Култура

Спорт

Сеп Блатер прис­тигна в Мос­ква

Бив­шият президент на ФИФАСеп Блатер прис­тигна в Мос­ква, за да наб­людава мачовете от Мон­диал 2018. Oчак­ванията са Блатер да остане няколко дн…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Проектът на ЕК е за 81 250 евро максимален таван на плащанията

Проек­тът на ЕК е за 81 250 евро мак­симален таван на плащанията

Предвижда се междинни нива за намаляване на субсидиите в диапазона между 60 000 и 100 000 евро

Проек­тът на Европейс­ката комисия (ЕК) за пониж…

Прочети още:

Loading...