Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21062018

Брой 121, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68926 BGN1 GBP = 2.22562 BGN1 CHF = 1.69527 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Антон Тодоров вече не е депутат

Антон Тодоров вече не е депутат

Антон Тодоров вече не е депутат

Народ­ното съб­рание гласува остав­ката на депутата от ГЕРБ Антон Тодоров. За остав­ката гласуваха 153 народни пред­с­тавили, против се обявиха 14, а въз­държа ли се — 11, с което остав­ката бе приета, предава БГНЕС. Той я подаде след скан­дал заради негови думи към водещия на сут­реш­ния блок на „Нова телевизия“ Вик­тор Николаев. Депутатът каза на жур­налиста, че упот­ребява силни думи, които могат да му изядат хляба. Пар­тия ГЕРБ се раз­г­раничи от казаното на народ­ния пред­с­тавител. Той самият пък под­несе извиненията си на Николаев и заяви, че думите му били прев­ратно интер­п­ретирани. Втора сед­мица депутатите обсъж­дат пър­вото си сед­мично заседание желанието на свой колега да излезе от редиците им. Миналата среда народ­ните пред­с­тавители оставиха зад депутат­с­ката банка изб­раника от Хас­ков­ски район Делян Доб­рев. Той поиска да си тръгне от Народ­ното съб­рание, след като се раз­горя скан­далът с наз­начения в Община Хас­ково, добил извес­т­ност като “Кум­гейт“, комен­тира Аген­ция КРОСС.

Стой­нев: Тодоров е сим­вол на опрос­тач­ването в политиката

Явлението „Антон Тодоров“ раз­к­рива кух­нята на ПП ГЕРБ, заяви от трибуната на НС заместник-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Драгомир Стой­нев. Само за сед­мица Антон Тодоров се превърна от изк­лючителна лич­ност с пер­фек­тна аналитич­ност и пун­к­туал­ност до нежелан колега, който тежи на ПП ГЕРБ. Десетина дни от номинацията за шеф на Комисията по досиетата, а сега оставка. Защо бе колеги, нима не нарича често и цветущо опозицията „убийци“? Нима не громи дос­татъчно комунис­тите?“, попита иронично Стой­нев.

Той просто дръпна рязко мас­ката, и всички видяхме какво е ГЕРБ. ГЕРБ е вът­решна сила, която под­рива демок­рацията, национал­ното един­с­тво и авторитетът на инс­титуциите. Антон Тодоров е сим­вол как в политиката влизат хора, които я прев­ръщат в мръсна работа. Той е сим­вол на тотална безог­ледна злоупот­реба с миналото, под­к­лаж­дане на омразата в бъл­гар­с­кото общес­тво. Антон Тодоров е сим­вол на опрос­тач­ването в политиката“, обяви Стой­нев. Социалис­тът заяви, че БСП винаги ще нас­тоява за дър­жав­ност и призова ГЕРБ да спрат да разяж­дат инс­титуциите отвътре.

Напус­налият пар­ламента депутат щял да се занимава с жур­налис­тика, не било добре да му бъдете враг

Шокиращо или без­работ­ният засега бивш депутат Антон Тодоров щял се занимава с жур­налис­тика. Това обяви самият той, след като бе приета остав­ката му като народен пред­с­тавител. Остав­ката бе гласувана и приета от пар­ламента, а Антон Тодоров обясни, че тя е лично негово решение, не е нареж­дане на премиера и пред­седател на ГЕРБ Бойко Борисов, който дори искал Тодоров да остане депутат.

След остав­ката извес­тно време ще се занимавам с основ­ната ми дей­ност, която е жур­налис­тика. Имам няколко пред­ложения за предавания, ще го обмисля и с премиера, уточни Тодоров.

България

Икономика

Култура

Спорт

Сеп Блатер прис­тигна в Мос­ква

Бив­шият президент на ФИФАСеп Блатер прис­тигна в Мос­ква, за да наб­людава мачовете от Мон­диал 2018. Oчак­ванията са Блатер да остане няколко дн…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Проектът на ЕК е за 81 250 евро максимален таван на плащанията

Проек­тът на ЕК е за 81 250 евро мак­симален таван на плащанията

Предвижда се междинни нива за намаляване на субсидиите в диапазона между 60 000 и 100 000 евро

Проек­тът на Европейс­ката комисия (ЕК) за пониж…

Прочети още:

Loading...