Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет19072018

Брой 141, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68446 BGN1 GBP = 2.19465 BGN1 CHF = 1.68446 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Валери Симеонов лично погна заведенията в Слънчев бряг

Валери Симеонов лично погна заведенията в Слънчев бряг

Валери Симеонов лично погна заведенията в Слънчев бряг

След като в петък вечер вицепремиерът затвори дискотека „Оксижен“, в събота същата съдба застигна и нашумялата „Бедрум“

Полиция, данъчни и служители на още няколко дър­жавни инс­титуции, водени от вицеп­ремиера Валери Симеонов, извър­шиха проверки в няколко извес­тни дис­котеки в Слън­чев бряг през уикенда, а две от най-нашумелите — „Оксижен“ и „Бед­рум“ дори бяха зат­ворени заради прекалено силна музика. Провер­ката е по инициатива на самия Симеонов, а в след­с­т­вие и двете дис­котеки се сдобиха със солени глоби. Според очевидци вицеп­ремиерът и органите на реда са влезли в дис­котека „Оксижен“ малко след полунощ в петък срещу съботас­лед сиг­нал, че децибелите там над­х­вър­лят допус­тимите стой­ности. Иззет е бил ком­пютър, в който са се съх­ранявали музикал­ните фай­лове на извес­т­ния диджей Станчо. Симеонов комен­тира, че провер­ките след подадени сиг­нали дават резул­тати, но все още има върху какво да се работи, за да протича нор­мално сезона. Вицеп­ремиера отчете необ­ходим­ността от законодателни промени, чрез които да се осъщес­т­вява и качес­т­вен кон­т­рол. На след­ващата вечер — събота, вицеп­ремиерът продължи с акцията си и този път потър­певши бяха клиен­тите на „Бед­рум“. Там се стигна и до словес­тни сблъсъци, след като, обг­раден от унифор­мени, Валери Симеонов бе обиж­дан по всевъз­можни начини. Иначе, освен акциите на лидерът на НФСБ, 10 хотела и къщи за гости по Север­ното Чер­номорие бяха запечатани от НАП-Варна заради нарушения от началото на юли. Откакто меж­дуведом­с­т­вената струк­тура фун­к­ционира, вар­нен­с­ките данъчни са проверили над 110 хотела и къщи за гости в региона. При над 20 от обек­тите са установени нарушения, като половината са ефек­тивно запечатани. От началото на юли до сега във Варна, областта и курор­тите са извър­шени над 4600 инс­пек­ции и са отк­рити 373 нарушения.

България

Икономика

България подаде писмо за близко сътрудничество с ЕЦБ

Бъл­гария подаде писмо за близко сът­руд­ничес­тво с ЕЦБ

Правител­с­т­вото вчера даде ман­дат на финан­совия минис­тър да подаде официално заяв­ление за осъщес­т­вяване на близко сът­руд­ничес­тво с Европейска…

Прочети още:

Loading...

Култура

“Сигнал“ с грандиозно шоу в Пловдив

“Сиг­нал“ с гран­диозно шоу в Плов­див

Концертът по повод 40-годишния юбилей на групата ще се състои на 2 август от 20:30 ч. на сцената на Летния театър

Събитието е част от нац…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие