Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед20052018

Брой 97, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.65678 BGN1 GBP = 2.23907 BGN1 CHF = 1.65482 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) 2500 деца чакат своето ново семейство

2500 деца чакат своето ново семейство

2500 деца чакат своето ново семейство

Осиновяванията в България стават все по-малко, сочи статистикта

Осиновителите и на деца над 5-годишна въз­раст да имат право на целеви отпуск. За това нас­тояват от Бъл­гар­ска асоциация “Осиновени и осиновители“. Неп­равител­с­т­вената организация иска да се нап­равят законови промени, с които да се осигури на всички родители, които осиновяват деца, в следосиновител­ния период да прекарат кол­кото е въз­можно повече време с детето си.

В момента около 2500 деца чакат своето ново семейс­тво, съобщи психологът Величка Дошева от Бъл­гар­с­ката асоциация “Осиновени и осиновители“ пред БНР.

Осиновените деца в Бъл­гария са все по-малко, става ясно от статис­тиката. По данни на Аген­цията за социално под­помагане през 2011720 деца без родители са намерили дом, като са били осиновени. През 2016 година са осиновени едва 550 деца.

Според нея намаляването на броя на осиновяванията у нас не е свър­зано с това, че процедурата е бавна, а повече с факта, че децата, които тър­сят ново семейс­тво, са на въз­раст над 45 години.

Не мога да кажа, че проб­лемът е тол­кова в бав­ната процедура.

Ако мога да нап­равя срав­нение, процедурата по осиновяване във Фран­ция е 9 месеца, а в Бъл­гария е накъде около 4 месеца проуч­ването и времето до впис­ване в регис­търа на чакащите за осиновяване.

Има няколко фак­тора, които влияят върху това родителите наис­тина по-малко да осиновяват. Единият е, че децата, които са за осиновяване, много често вече са над 5 години. Изк­лючително трудно е, когато детето е над 5 години да се адап­тира.

От инс­титуцията или от прием­ната грижа, когато влезе в едно семейс­тво, започ­ват истин­с­ките труд­ности. Родителите нямат въз­мож­ност да бъдат за дълго време и пос­тоянно с тях, тъй като децата от инс­титуцията или от прием­ната грижа вед­нага тръг­ват на дет­ска градина.

Психологът под­черта, че осиновените деца имат болез­нена нужда от сигур­ност, както и от време, за да се прис­пособят към новата среда. Това е много трудно, ако за родителя осиновител няма пред­виден отпуск за отг­леж­дане на дете.

България

Музикантите от БНР посрещат евролидерите с протестен концерт

Музикан­тите от БНР пос­рещат евролидерите с протес­тен кон­церт

Неп­ред­видено събитие стана част от кул­тур­ната прог­рама за бъл­гар­с­кото европ­ред­седател­с­тво – протес­тен кон­церт пред НДК, съобщи Би Ти Ви. Про…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жельо Бойчев: Сделката на “Инерком“ е нагледен пример как функционира властта у нас

Жельо Бой­чев: Сдел­ката на “Инер­ком“ е наг­леден пример как фун­к­ционира властта у нас

„Или Стоян Мав­родиев да си подаде остав­ката, или оставка на минис­търа на икономиката“, категоричен е зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кирил Мескин с вернисаж в галерия Арте

Кирил Мес­кин с вер­нисаж в галерия Арте

Майсторът на камъка Мескин ще ни покаже творбите си от 23 май до 8 юни в Арте

Отк­риването е на 23 май от 18.00 до 20.00 .

„Специално за деня н…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие