Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед20052018

Брой 97, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.65678 BGN1 GBP = 2.23907 BGN1 CHF = 1.65482 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) МОН няма да скъсява лятната ваканция на учениците

МОН няма да скъсява лятната ваканция на учениците

МОН няма да скъсява лятната ваканция на учениците

От минис­тер­с­т­вото се отказаха от идеята заради „климатизацията”, учеб­ната година ще започва на 15-ти сеп­тем­ври,

Минис­тер­с­т­вото на образованието и науката се отказа от идеята децата да учат през юли. Учеб­ната година ще започва на 15-ти сеп­тем­ври, така както е записано в Закона за училищ­ното и предучилищ­ното образование, това стана ясно по време на прес­кон­ферен­ция в прос­вет­ното минис­тер­с­тво.

Минис­търът на образованието и науката Красимир Въл­чев заяви, че приема аргумента, че в училищата няма климатизация.

Пър­воначал­ният проект на МОН пред­виж­даше от след­ващата учебна година гим­назис­тите от VIII до XI клас да учат до 6 юли. Досега най-късно завър­ш­ващите прик­люч­ваха на 30 юни.

Така новият график пред­вижда още дванадесеток­лас­ниците да завър­ш­ват на 16 май, учениците от първи до чет­върти клас включително — на 7 юни, тези от V до VII — на 22 юни.

След бур­ните негативни реак­ции прос­вет­ното минис­тер­с­тво се отказа от идеята и така учеб­ната година няма да се удъл­жава през юли.

“Вероятно пос­лед­ните, които прик­люч­ват учеб­ната година по график, гим­назисти ще свър­ш­ват на 30-ти юни“, комен­тира минис­тър Въл­чев, цитиран от Нюз.бг.

На прес­кон­ферен­цията стана ясно, че отказът от идеята за удъл­жаване на учеб­ната година през юли ще е за сметка на меж­дус­роч­ните, пролет­ните и колед­ните вакан­ции, които по пър­воначал­ния проект на минис­тер­с­т­вото за графика на вакан­циите тряб­ваше да са по-дълги.

КАРЕ:

Учители: По-кратката вакан­ция не е за нашия климат

Според учителите, удъл­жаването до 6 юли е неудачно, защото училищата не са пригодени за високи тем­ператури 3038оС, харак­терни за началото на месец юли, уверяват в дек­ларация от Син­дикална сек­ция в Спор­тно училище към “СРС Под­к­репа“ град Велико Тър­ново, инфор­мират от син­дикат “Образование“. В стая с 30 ученика става трудно провеж­дането на учебни часове. По-добър вариант е започ­ването на учеб­ната година от 1-ви сеп­тем­ври, защото тем­пературите са по-приемливи за учебен процес, уверяват от бран­шовата организация.

Повечето учители имат хипер­тония, пишат в дек­ларацията от син­дикал­ната организация и приз­нават, че пред­ложения нов график за училищ­ните занимания, е неп­рием­лив, приз­нават от син­дикал­ната организация.

България

Музикантите от БНР посрещат евролидерите с протестен концерт

Музикан­тите от БНР пос­рещат евролидерите с протес­тен кон­церт

Неп­ред­видено събитие стана част от кул­тур­ната прог­рама за бъл­гар­с­кото европ­ред­седател­с­тво – протес­тен кон­церт пред НДК, съобщи Би Ти Ви. Про…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жельо Бойчев: Сделката на “Инерком“ е нагледен пример как функционира властта у нас

Жельо Бой­чев: Сдел­ката на “Инер­ком“ е наг­леден пример как фун­к­ционира властта у нас

„Или Стоян Мав­родиев да си подаде остав­ката, или оставка на минис­търа на икономиката“, категоричен е зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кирил Мескин с вернисаж в галерия Арте

Кирил Мес­кин с вер­нисаж в галерия Арте

Майсторът на камъка Мескин ще ни покаже творбите си от 23 май до 8 юни в Арте

Отк­риването е на 23 май от 18.00 до 20.00 .

„Специално за деня н…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие