Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед20052018

Брой 97, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.65678 BGN1 GBP = 2.23907 BGN1 CHF = 1.65482 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Премиерите на България и Македония заедно на гроба на Гоце Делчев

Премиерите на България и Македония заедно на гроба на Гоце Делчев

Премиерите на България и Македония заедно на гроба на Гоце Делчев

Държавният глава Румен Радев даде висока оценка на договора за добросъседство

Вчера премиерите на Бъл­гария и Македония Бойко Борисов и Зоран Заев положиха венци на гроба на Гоце Дел­чев в двора на цър­к­вата “Св. Спас“ в Скопие.

Тази инициатива е в отговор на жеста на Зоран Заев, който при визитата си в София прие двамата премиери да се пок­лонят на памет­ника на Цар Самуил в бъл­гар­с­ката столица. И двете се случ­ват за първи път като жест в двус­т­ран­ните отношения. 

Зас­тавайки пред тлен­ните останки на героя, бъл­гар­ски революционер, Бойко Борисов се прек­ръсти и склони глава, пише в корес­пон­ден­ция за „Епицен­тър” жур­налис­т­ката Валерия Велева.

 Венец бе положен и от името на Народ­ното съб­рание, а след това гробът бе отрупан с цветя и венци и от дип­ломатически мисии в Скопие.

Македон­с­кият министър-председател Зоран Заев заяви преди общото пок­лонение, че трябва да се въз­помене миналото и нас­тоящето в името на бъдещето на Македония. 

Той призова към мак­симална отговор­ност и сериоз­ност от всички граж­дани и инс­титуции и под­черта, че това е времето, когато страната извър­шва пробив. 

Също вчера президен­тът на Репуб­лика Бъл­гария Румен Радев даде висока оценка на под­писания вчера Договор. Той напомни, че под­пис­ването му е станало въз­можно благодарение на дъл­гогодиш­ните усилия на дип­ломати и дър­жав­ници. 

КАРЕ:

Груев­ски няма да под­к­репи договора

Пред­седателят на опозицион­ната македон­ска пар­тия ВМРО-ДПМНЕ Никола Груев­ски се срещна с Бойко Борисов. Груев­ски под­черта, че пар­тията му е за задъл­бочаване на приятел­с­т­вото между Македония и Бъл­гария, но че по отношение на Договора за доб­росъсед­с­тво, няма да даде под­к­репа на документа, който е под­писан от правител­с­т­вото на Зоран Заев, и за който ВМРО-ДПМНЕ е имал кон­с­т­рук­тивни и същес­т­вени забележки и пред­ложения за неговото подоб­ряване.

България

Музикантите от БНР посрещат евролидерите с протестен концерт

Музикан­тите от БНР пос­рещат евролидерите с протес­тен кон­церт

Неп­ред­видено събитие стана част от кул­тур­ната прог­рама за бъл­гар­с­кото европ­ред­седател­с­тво – протес­тен кон­церт пред НДК, съобщи Би Ти Ви. Про…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жельо Бойчев: Сделката на “Инерком“ е нагледен пример как функционира властта у нас

Жельо Бой­чев: Сдел­ката на “Инер­ком“ е наг­леден пример как фун­к­ционира властта у нас

„Или Стоян Мав­родиев да си подаде остав­ката, или оставка на минис­търа на икономиката“, категоричен е зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кирил Мескин с вернисаж в галерия Арте

Кирил Мес­кин с вер­нисаж в галерия Арте

Майсторът на камъка Мескин ще ни покаже творбите си от 23 май до 8 юни в Арте

Отк­риването е на 23 май от 18.00 до 20.00 .

„Специално за деня н…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие