Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт19062018

Брой 119, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68417 BGN1 GBP = 2.23128 BGN1 CHF = 1.69277 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Кабинетът „Борисов“ 3 започва с едва 32% доверие

Кабинетът „Борисов“ 3 започва с едва 32% доверие

Кабинетът “Борисов 3“ започва своята работа при едва 32% доверие. Недоверието засега е на рав­нище от 55%. Дан­ните са от проуч­ване на “Галъп интер­нешънъл“, нап­равено в периода 411 май сред 819 рес­пон­денти. Раз­п­ределението на доверието в кабинета Борисов 3 дава на новия кабинет извес­тен начален ком­форт, макар и по традиция негатив­ните оценки за инс­титуциите да над­вишават позитив­ните. При всяко едно начало обаче на ман­дат положител­ните наг­ласи са по-благоприятни. Служеб­ното правител­с­тво е успяло да внесе извес­тно успокоение — недоверието в правител­с­т­вото е слязло от нивата над 60% от края на пред­ход­ния ман­дат “Борисов“ до нива от около и над 50%. Същата тен­ден­ция личи и по стой­нос­тите доверие в пар­ламента. И там с идването на служеб­ното правител­с­тво, отношението към инс­титуцията на Народ­ното съб­рание става по-благосклонно — отрицател­ните оценки “слизат“ от нива над 70% в края на пред­ход­ния ман­дат до нива чув­с­т­вително под 70%. Парадок­сално, тези по-благоприятни стой­ности на одоб­рение в пар­ламента идват в период, когато той на прак­тика отсъс­тва. Новият пар­ламент пък стар­тира с 24% доверие и 66% недоверие. Запазва се цялос­т­ната тен­ден­ция на под­чер­тан негативизъм към дей­ността на Народ­ното съб­рание. В началото на май 30% са оптимисти за посоката на раз­витие на страната, 53% са песимисти.

България

Икономика

Култура

Ансамбъл “Българче“ отбеляза 50-годишен юбилей

Ансам­бъл “Бъл­гарче“ отбеляза 50-годишен юбилей

“Бъл­гарче“ е една от емб­лемите на Велико Тър­ново и школа по родолюбие за поколения великотър­новци.

За опаз­ването и популяризирането на бъл­гар…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

ЕС ще нарича Македония БРЮМ до ратифицирането на споразумението

ЕС ще продължи да нарича Македония с досегаш­ното наименование “Бивша югос­лав­ска репуб­лика Македония“ (БРЮМ) до окон­чател­ната ратификация на …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Сушата в Силистренско смъква добивите от пшеница и ечемик

Сушата в Силис­т­рен­ско смъква добивите от пшеница и ечемик

Среден добив от 530 килог­рама за пшеницата и 500 килог­рама за ечемика, чиято жътва започна, прог­нозират специалис­тите в Силис­т­рен­ско заради …

Прочети още:

Loading...