Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед20052018

Брой 97, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.65678 BGN1 GBP = 2.23907 BGN1 CHF = 1.65482 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) БЛС срещу решението на НЗОК да не плаща на болниците

БЛС срещу решението на НЗОК да не плаща на болниците

Бъл­гар­с­кият лекар­ски съюз (БЛС) изрази своето недовол­с­тво от наложената в пос­лед­ните два месеца прак­тика за заб­рана за извър­ш­ване на плащания от страна на Национал­ната здрав­ноосигурителна каса (НЗОК) към лечеб­ните заведения, сключили договор със здрав­ната каса и имащи нераз­п­латени задъл­жения към дър­жав­ния бюджет.

Прак­тиката е наложена с цел да се повиши събираемостта на НАП и Аген­ция Мит­ници, но от БЛС са категорични, че е недопус­тима, това посоч­ват от лекар­с­кия съюз в становище до Министър-председателя, Минис­тер­ски съвет, Минис­тер­с­тво на здравеопаз­ването и други инс­титуции, имащи отношение към решението на МС.

Водещите причини, които се посоч­ват в становището, са невъз­мож­ността бол­ниците да извър­ш­ват основ­ната си дей­ност, тъй като се финан­сират основно от НЗОК.

БЛС припомня, че сред­с­т­вата в бюджета на НЗОК са целеви, внасяни от бъл­гар­с­ките граж­дани за здравно осигуряване и въз­наг­раж­денията за работни зап­лати, осигуровки, кон­сумативи, медикаменти и всички други спомагателни дей­ности на бол­ниците са пряко свър­зани с плащанията по договора с НЗОК.

Според лекар­с­кия съюз неп­лащането на дъл­жимите за изработени медицин­ски дей­ности суми от НЗОК към лечеб­ните заведения може да доведе до временно или пос­тоянно прек­ратяване на дей­ността на тези лечебни заведения.

България

Музикантите от БНР посрещат евролидерите с протестен концерт

Музикан­тите от БНР пос­рещат евролидерите с протес­тен кон­церт

Неп­ред­видено събитие стана част от кул­тур­ната прог­рама за бъл­гар­с­кото европ­ред­седател­с­тво – протес­тен кон­церт пред НДК, съобщи Би Ти Ви. Про…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жельо Бойчев: Сделката на “Инерком“ е нагледен пример как функционира властта у нас

Жельо Бой­чев: Сдел­ката на “Инер­ком“ е наг­леден пример как фун­к­ционира властта у нас

„Или Стоян Мав­родиев да си подаде остав­ката, или оставка на минис­търа на икономиката“, категоричен е зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кирил Мескин с вернисаж в галерия Арте

Кирил Мес­кин с вер­нисаж в галерия Арте

Майсторът на камъка Мескин ще ни покаже творбите си от 23 май до 8 юни в Арте

Отк­риването е на 23 май от 18.00 до 20.00 .

„Специално за деня н…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие