Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед20052018

Брой 97, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.65678 BGN1 GBP = 2.23907 BGN1 CHF = 1.65482 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Прокуратурата погна заместник на Митов за безстопанственост

Прокуратурата погна заместник на Митов за безстопанственост

Прокуратурата погна заместник на Митов за безстопанственост

Софийска град­ска прокуратура, звено “Антикоруп­ция“, обвини Христо Ангеличин — бивш замес­т­ник минис­тър на вън­ш­ните работи, в без­с­топан­с­т­веност. Ангеличин е обвинен, че не е не е упраж­нил дос­татъчен кон­т­рол върху работата на дирек­тора на дирек­ция “Управ­ление на соб­с­т­веността и материално-техническо осигуряване“ в МВнР. Прес­тъп­лението си Ангеличин е извър­шил при условията на продъл­жавано прес­тъп­ление — с две деяния и е в нарушение на задъл­женията си да наб­людава и кон­т­ролира дей­ността на дирек­ция. От дейс­т­вията на бив­шия заместник-министър са пос­лед­вали значителни щети за Минис­тер­с­тво на вън­ш­ните работи, които прокуратурата оценява на 494 458,03 лева. Парите са изп­латени по силата на две споразумения, сключени между МВнР и МЗХ, на тър­гов­ско дружес­тво. Сумата, посочва прокуратурата, е недъл­жимо платена, тъй като тър­гов­с­кото дружес­тво не е спазило ценовото пред­ложение.

България

Музикантите от БНР посрещат евролидерите с протестен концерт

Музикан­тите от БНР пос­рещат евролидерите с протес­тен кон­церт

Неп­ред­видено събитие стана част от кул­тур­ната прог­рама за бъл­гар­с­кото европ­ред­седател­с­тво – протес­тен кон­церт пред НДК, съобщи Би Ти Ви. Про…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жельо Бойчев: Сделката на “Инерком“ е нагледен пример как функционира властта у нас

Жельо Бой­чев: Сдел­ката на “Инер­ком“ е наг­леден пример как фун­к­ционира властта у нас

„Или Стоян Мав­родиев да си подаде остав­ката, или оставка на минис­търа на икономиката“, категоричен е зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кирил Мескин с вернисаж в галерия Арте

Кирил Мес­кин с вер­нисаж в галерия Арте

Майсторът на камъка Мескин ще ни покаже творбите си от 23 май до 8 юни в Арте

Отк­риването е на 23 май от 18.00 до 20.00 .

„Специално за деня н…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие