Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед20052018

Брой 97, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.65678 BGN1 GBP = 2.23907 BGN1 CHF = 1.65482 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Първанов: В Москва наричат Сашо Дончев мошеник

Първанов: В Москва наричат Сашо Дончев мошеник

Президен­тът на Репуб­лика Бъл­гария за периода 20022012 г. Георги Пър­ванов комен­тира пред Би Ти Ви вчера скан­дала „ЦУМ гейт”, свър­зан със срещата на газовия биз­нес­мен Сашо Дон­чев с глав­ния прокурор Сотир Цацаров, проведена в офиса на биз­нес­мена и вече бивш член на Изпъл­нител­ното бюро на БСП Георги Гер­гов. Пър­ванов изтъкна, че Сашо Дон­чев си е поз­волил пуб­лично да намеси името му. „Тезата му е, че аз и президен­тът Владимир Путин сме искали да нап­равим промени в ръковод­с­т­вото на „Овер­газ”. Това е нелепо. 10 години убеж­давам президента Путин  да премах­нем пос­ред­ниците. „Случ­вало се е да се чуе приказка за гос­подин Дон­чев. Спом­ням си при една от срещите, един от домакините попита с чув­с­тво за хумор: „Абе, този не е ли някакъв жулик?“ Тогава не знаех тази руска дума и после нап­равих справка. Тя значи просто мошеник. Това е оцен­ката в Мос­ква. Дон­чев има проб­леми в Мос­ква, и то не от скоро. И сега се опитва да прех­върли вината на „здравата глава“, заяви той. “Как си пред­с­тавяте да отида при Путин и да си говорим за член на някакъв борд“, попита той.    „В кабинета на Георги Гер­гов съм бил преди 15 години, когато сме били съпар­тийци. В трис­т­ранни фор­мати не учас­т­вам”, отсече президен­тът Пър­ванов. 

България

Музикантите от БНР посрещат евролидерите с протестен концерт

Музикан­тите от БНР пос­рещат евролидерите с протес­тен кон­церт

Неп­ред­видено събитие стана част от кул­тур­ната прог­рама за бъл­гар­с­кото европ­ред­седател­с­тво – протес­тен кон­церт пред НДК, съобщи Би Ти Ви. Про…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жельо Бойчев: Сделката на “Инерком“ е нагледен пример как функционира властта у нас

Жельо Бой­чев: Сдел­ката на “Инер­ком“ е наг­леден пример как фун­к­ционира властта у нас

„Или Стоян Мав­родиев да си подаде остав­ката, или оставка на минис­търа на икономиката“, категоричен е зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кирил Мескин с вернисаж в галерия Арте

Кирил Мес­кин с вер­нисаж в галерия Арте

Майсторът на камъка Мескин ще ни покаже творбите си от 23 май до 8 юни в Арте

Отк­риването е на 23 май от 18.00 до 20.00 .

„Специално за деня н…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие