Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт19062018

Брой 120, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68417 BGN1 GBP = 2.23128 BGN1 CHF = 1.69277 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Скандал! ДОСТ атакуваха Ахмед Доган с фалшификат

Скандал! ДОСТ атакуваха Ахмед Доган с фалшификат

Скандал! ДОСТ атакуваха Ахмед Доган с фалшификат

Лютви Местан показа неистинско писмо на турски език на почетния лидер на ДПС, в което Турция се определя като “родината майка“

Обяс­навам си пос­тъп­ката му с лип­сата на аргументи, винаги пиша корес­пон­ден­цията си на бъл­гар­ски, кон­т­рира Доган

Гръмовен скан­дал сът­вори през уикенда лидерът на протур­с­ката пар­тия ДОСТ Лютви Мес­тан. Позорно изгоненият от ДПС политик извади старо писмо на Доган до Ердоган, в което Тур­ция се определя като “родината майка“, а политиката и влас­товият модел на Ердоган и неговата АКП се въз­х­валява, което в пос­лед­с­т­вие се оказа фал­шификат — под­писът на Доган в края на пис­мото е тотално раз­личен от истин­с­кия. От цен­т­ралата на ДПС не закъс­няха с реак­цията си и раз­п­рос­т­раниха гневна позиция, в която се казва, че „докато в Европа и Бъл­гария ехото от пат­риотич­ното пос­лание на нашия почетен пред­седател д-р Ахмед Доган отеква, „дост“ изфаб­рикува един доста пос­ред­с­т­вен и отк­ровен фал­шификат“. Самият почетен лидер на ДПС също не остана без­раз­личен към фал­шификациите на Мес­тан, като комен­тира, че това го е оставило без думи. „Обяс­навам си пос­тъп­ката му с лип­сата на аргументи, с въл­ната срещу тях, която не могат да осмис­лят и на която не могат да се противопос­тавят. От моя гледна точка, изваж­дането на това писмо е фун­к­ция на злоба“, под­черта Доган пред Епицентър.бг. Той бе категоричен, че никога не е под­пис­вал подобно писмо и никога не е под­пис­вал въобще писма на тур­ски език. „Под­пис­вам тек­с­тове на бъл­гар­ски и след това, ако е необ­ходимо, те се превеж­дат“, обясни механиз­мите на официал­ната си корес­пон­ден­ция Доган. „Първо, на мен тур­с­кия не ми е тол­кова силен, че да пиша на тур­ски официален текст, и второ, никога не съм писал официална корес­пон­ден­ция на тур­ски език. Аз пиша на бъл­гар­ски и след това се превежда. Но нямам спомен да съм под­писал такъв текст“, заяви Доган. По спомените му Мес­тан е бил водач на делегацията на ДПС, която е тряб­вало да присъсва на кон­г­реса на управ­ляващата пар­тия в Тур­ция. Обик­новено този, който е водач на делегацията, прави някакъв поз­д­равителен адрес. „Чак да под­пис­вам такъв текст — не си спом­ням. С такива неща не се занимавам, не ми е работа“, под­черта още вед­нъж Доган. Той допусна, че е въз­можно Мес­тан да е нап­равил този текст от соб­с­т­вено име като водач на делегацията, а сега да е сложил под него “под­писа“ на Доган. Лъжата лъс­нала след като всички от ръковод­с­т­вото на ДПС видяли раз­маханото от Мес­тан писмо и съз­ряли, че това не е истин­с­кият под­пис на тех­ния лидер, чийто почерк добре поз­нават от години. Все пак, за да са сигурни в отк­ритието си, Камен Кос­тадинов се обадил на Доган и му казал: „Шефе, това не е твоят под­пис!“ За да нап­равят срав­нение с оригинала, звън­нали и на сек­ретар­ката на Доган, с която той работи от 15 години, тя вед­нага извадила официални документи с истин­с­кия под­пис на Доган за срав­нение. На въп­рос дали ще съди Мес­тан за фал­шификата, Доган отговори: „Не! Ние трябва да спасим чер­гата на дър­жавата ни, на Бал­каните, а не да се занимаваме с това колко бели косми има под опаш­ката на магарето“. “Изобщо не ме интересува какво говорят и какво правят! Дър­жавата ме интересува!“, комен­тира той поведението на ДОСТ. Водещ следовател раз­к­рил пред Доган, че фал­шифицираният му под­пис е нап­равен на стъкло. „Не знаех, че има такава тех­ника“, заяви Доган и зак­лючи: „Това е моралът на тези хора!“

България

Икономика

Култура

Ансамбъл “Българче“ отбеляза 50-годишен юбилей

Ансам­бъл “Бъл­гарче“ отбеляза 50-годишен юбилей

“Бъл­гарче“ е една от емб­лемите на Велико Тър­ново и школа по родолюбие за поколения великотър­новци.

За опаз­ването и популяризирането на бъл­гар…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

ЕС ще нарича Македония БРЮМ до ратифицирането на споразумението

ЕС ще продължи да нарича Македония с досегаш­ното наименование “Бивша югос­лав­ска репуб­лика Македония“ (БРЮМ) до окон­чател­ната ратификация на …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Сушата в Силистренско смъква добивите от пшеница и ечемик

Сушата в Силис­т­рен­ско смъква добивите от пшеница и ечемик

Среден добив от 530 килог­рама за пшеницата и 500 килог­рама за ечемика, чиято жътва започна, прог­нозират специалис­тите в Силис­т­рен­ско заради …

Прочети още:

Loading...